Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a kormány 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről. 

Hatályba lép augusztus 1-től az új bortörvény (2020. évi CLXIII. törvény a szőlészetről és borászatról)melyet 2020. decemberében szavazott meg az országgyűlés. A korábbi, 2004. évi XVIII. törvény hatályát veszti. 

A hazai szőlő és bor szabályozási rendszer három részből épül fel, a törvényből, a kiadott kormányrendeletből, valamint a miniszteri rendeletekből.  

Az újonnan kiadott 435/2021. (VII. 16.) Kormány rendelet, a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokat és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmazza. 

A kormányrendelet az alábbi területekre tér ki részletesen:  

 • SZŐLŐTERMESZTÉS 
 • BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA 
 • A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA, AZ ÉRZÉKSZERVI ÉS AZ ANALITIKAI VIZSGÁLATOK RENDJE 
 • A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK ÉS HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA ÉS HASZNÁLATA 
 •  A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐT KEZELŐ HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK JOGOSULTSÁGAIVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 
 • AZ EPINCEKÖNYV RENDSZER HASZNÁLATA 
 • A GAZDASÁGI AKTA 
 • HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A további végrehajtási előírásokat a közeljövőben megjelenő miniszteri rendeletek tartalmazzák. 

A lényeges, a termelőket is érintő változások 2022-ben kezdődnek. A rendeletek végrehajtása szempontjából átmeneti időszakot biztosítanak, így a 2021. évi szüretre még a 2020. évi szabályok érvényesek. 

Részletesen elérhető az alábbi helyen a kormányrendelet:  

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21135.pdf#page=11&zoom=100,0,0 

A 2020. évi CLXIII. törvény a szőlészetről és borászatról: 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-163-00-00.1 

 

(NAK/Katona Petra)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám