Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a kormány 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről. 

Hatályba lép augusztus 1-től az új bortörvény (2020. évi CLXIII. törvény a szőlészetről és borászatról)melyet 2020. decemberében szavazott meg az országgyűlés. A korábbi, 2004. évi XVIII. törvény hatályát veszti. 

A hazai szőlő és bor szabályozási rendszer három részből épül fel, a törvényből, a kiadott kormányrendeletből, valamint a miniszteri rendeletekből.  

Az újonnan kiadott 435/2021. (VII. 16.) Kormány rendelet, a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokat és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeket tartalmazza. 

A kormányrendelet az alábbi területekre tér ki részletesen:  

  • SZŐLŐTERMESZTÉS 
  • BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA 
  • A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA, AZ ÉRZÉKSZERVI ÉS AZ ANALITIKAI VIZSGÁLATOK RENDJE 
  • A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK ÉS HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA ÉS HASZNÁLATA 
  •  A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐT KEZELŐ HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK JOGOSULTSÁGAIVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 
  • AZ EPINCEKÖNYV RENDSZER HASZNÁLATA 
  • A GAZDASÁGI AKTA 
  • HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A további végrehajtási előírásokat a közeljövőben megjelenő miniszteri rendeletek tartalmazzák. 

A lényeges, a termelőket is érintő változások 2022-ben kezdődnek. A rendeletek végrehajtása szempontjából átmeneti időszakot biztosítanak, így a 2021. évi szüretre még a 2020. évi szabályok érvényesek. 

Részletesen elérhető az alábbi helyen a kormányrendelet:  

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21135.pdf#page=11&zoom=100,0,0 

A 2020. évi CLXIII. törvény a szőlészetről és borászatról: 

https://njt.hu/jogszabaly/2020-163-00-00.1 

 

(NAK/Katona Petra)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ