Jogszabályi összefoglaló

2021. június 24-én hirdették ki az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXIII. törvényt, mely a Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában olvasható.

A törvénymódosítás célja a 2020-ban megújult szakképzési és felnőttképzési rendszer hatékonyabb működését célzó részletszabályok pontosítása, kiegészítése, amelyek a szélesebb körű feladatellátást segítik. A módosítások a szakképzés és a gazdaság szereplőitől érkezett, és a Szakképzési Innovációs Tanács e célból kialakított munkacsoportja által összegzett, szakmailag megalapozott javaslatokon alapulnak. A változások részben 2021. július 1-jétől, 2021. szeptember 1-jétől, illetve 2022. július 1-jétől lépnek hatályba.

A szakképzés tekintetében a törvény többek között módosítja az oktatás ingyenességére, a szakképző intézmények működésére és feladatellátására, a vizsgáztatásra, a szakképzési tankönyvjegyzékkel kapcsolatos és a duális képzés megszervezésére vonatkozó szabályokat.

A duális képzés hatékonyabb működése érdekében pontosításra került a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek és a kötelezettség alól mentesülők köre, valamint a szakképzési hozzájárulás alapját meghatározó szabályok is. Itt lényeges változás, hogy a továbbiakban a köztestületeket (pl. gazdasági kamara) sem terheli szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség.

A szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséghez kapcsolódó új szabályozási részlet továbbá, hogy azon szakképzési munkaszerződések esetén, ahol a szakirányú oktatásban felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személynek a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló más foglalkoztatásra irányuló jogviszonya is van, a szakképzési hozzájárulási kötelezettség ötven százalékkal csökkenthető.

Az egybefüggő szakmai gyakorlatok vállalatoknál történő megszervezését segíti a szakképzési munkaszerződés lehetséges időtartamára vonatkozó szabályok módosulása. Ezzel lehetővé válik (évente egy alkalommal) a rövidebb, határozott idejű munkaszerződések megkötése. Ez azon duális képzők bekapcsolódását is segíti a szakképzésbe, amelyek nem tudják a szakirányú oktatás teljes időtartama alatt biztosítani az oktatási feltételeket vagy a szakma jellege, tartalma okán nem indokolt a szakirányú oktatás teljes idejére a szakképzési munkaszerződések megkötése.

Pontosításra kerültek továbbá a duális képzőhelyek működésével, tájékoztatási kötelezettségével, a szakképzési munkaszerződések nyilvántartásával, a duális képzésben résztvevő tanulókkal összefüggő adminisztrációs kötelezettségekkel, a megköthető munkaszerződések számával, a duális képzőhelyek által korábban kapott fejlesztési támogatások fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos előírások.

A felnőttképzés tekintetében a módosítással többek között tovább csökkennek a felnőttképzők terhei, meghatározásra került a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés definíciója, a kontaktóra definíciójának módosításával pedig lehetővé válik a jelenléti képzés online eszközökkel történő megvalósítása.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ