Jogszabályi összefoglaló

Az Európai Bizottság 2020. október 23-án megjelent határozata szerint többéves ellenőrzési programot állított össze az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának ellenőrzésére a 2021–2025 közötti időszakra.


Az agrár-élelmiszerláncra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásáért a tagállamok felelnek, amelyek illetékes hatóságai hatósági ellenőrzésekkel nyomon követik és ellenőrzik, hogy ténylegesen betartják- és végrehajtják-e a vonatkozó uniós követelményeket.

Ennek érdekében a Bizottság szakértői ellenőrzéseket, többek között auditokat végeznek a tagállamokban. Ezek kiterjednek egyrészt az élelmiszer- és takarmánybiztonságra, az állategészségügyre és állatjólétre, a növényegészségügyre és a növényvédő szerek használatára, másrészt a nemzeti ellenőrzési rendszerekre és az azokat működtető illetékes hatóságok működésére, figyelembe véve a közös agrárpolitika ellenőrzési rendszereivel fennálló szinergiákat.

A többéves ellenőrzési program hozzájárul egy tisztességes, egészségesebb és környezetbarát élelmiszerrendszer megteremtéséhez, összhangban a Bizottság által kihirdetett Európai Zöld Megállapodásban, ezen belül pedig a Termőföldtől az Asztalig Stratégiában foglaltakkal, továbbá elősegíti a közös agrárpolitika nyomon követését.

A fent leírtak csak tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. A többéves ellenőrzési program részletei a 2020/1550 végrehajtási határozatban érhetők el.


NAK/ Horváth Dóra

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ