Fiatal gazdálkodó

Egyre erősödő igény mutatkozik a gazdálkodók részéről a leendő beruházási pályázatokhoz és a generációs megújuláshoz kapcsolódó információkra. Az ennek való megfelelés érdekében elindítottunk egy több részből álló cikksorozatot, ami a Stratégiai Terv alapján bemutatja a várható felhívások főbb célkitűzéseit és kritériumait.

A cikksorozatunk harmadik részében áttekintjük a „Mezőgazdasági üzemek fejlesztése” című támogatási lehetőséget. A részleteket természetesen majd a leendő pályázati dokumentáció fogja tartalmazni.

A pályázat kissé komplexebb lesz az eddigi beruházási támogatásokhoz képest, ugyanis a támogatható tevékenységek köre kiterjed például az alábbiakra:

 • állattartó telepek általános korszerűsítése, beleértve a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatát csökkentő technológiák beszerzését, új állattartó telepek létesítése,
 • kertészeti üzemek általános korszerűsítése, építéssel járó kertészeti technológia kialakítása, kertészeti eszközök beszerzése, ültetvénytelepítés és korszerűsítés, új kertészeti üzemek létesítése,
 • terménytárolók, szárítók és tisztítók létesítése és korszerűsítése,
 • mezőgazdasági termelők kármegelőző beruházásainak megvalósítása, többek között tavaszi fagykár, esőkár, jégkár elleni védekezést szolgáló technológiák, eszközök beszerzése.

Az eltérő beavatkozási igények miatt elképzelhető, hogy az egyes ágazatok esetén külön pályázati felhívás jelenik majd meg.

Főbb szempontok, amelyekre a kiválasztás során pontok adhatóak:

- Üzleti terv minősége

- Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel

- Vállalkozásméret

- Minőségrendszerekben való részvétel

- Térségi szempont

- Társadalmi vállalkozások

- A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg

- Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés

- Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés

- Foglalkoztatás

- A támogatást igénylő nő

-A beruházás során férőhely növelést hajt végre

Jogosultsági kritériumok:

Mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akiknek a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik és az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. A támogatás mértéke várhatóan 15 M EUR lesz, ami a projekt teljes elszámolható költségének 50%-a.

Az 50%-os támogatási intenzitás bizonyos vállalások teljesítéséért növelhető ilyen például, ha gazdaságátadásban vesz részt a pályázó (+15% TI), vagy kollektív módon valósítja meg a beruházást (+10%), ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő (+10%), kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele (+5%), vagy kamattámogatott hitel esetén (+10%).

A feltételek a felhívás megjelenésével természetesen csekély mértékben még módosulhatnak.

Az üzemméret kiszámításánál ügyelni kell arra, hogy várhatóan változni fog a standard termelési érték kalkulátor. Azon belül módosulni fog az STÉ-együttható, valamint a Ft/euró árfolyam is.

A beruházási pályázatok várhatóan 2024. első felében, míg a generációs megújuláshoz kapcsolódó felhívások 2024. második félévében jelennek meg.

 

A cikksorozat előző részei az alábbi linken érhetők el:

 

NAK / Németh Bálint

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám