Fiatal gazdálkodó

„A szaktanácsadás felkészülése a digitális korszakra” címmel 2020. október 5. és 6. között online konferenciát szervezett Lettországban az Európai Szaktanácsadói Szervezet (EUFRAS). A platformon megvitatták a mezőgazdaságot és az erdőgazdálkodást érintő kihívásokat, illetve az azokban rejlő lehetőségeket.


A résztvevők megállapították, hogy napjaink kihívásaira (pl. COVID19) tudásátadással az oktatás és a szaktanácsadás adhat megfelelő választ. Ezért elengedhetetlen a digitális és technológiai eszközök ismerete, aktív használata, amely a szaktanácsadókon keresztül juthat el a gazdálkodókhoz, erdőgazdálkodóhoz. A konferencia többek között olyan kérdésre kereste a választ, mint például, hogy a digitalizáció nagyobb mozgásteret és nagyobb kapacitást tud-e adni a szaktanácsadóknak, ugyanakkor ezzel csökkennek-e, elmaradnak-e a személyes konzultációk, így csökkentve az érintettekkel a közvetlen kapcsolatot, ami a szaktanácsolásban alapvető feladat.

Tom Kelly, az ír Mezőgazdasági és Élelmiszer-fejlesztési Hatóság tudásátadási részlegének (TEAGASC) vezetője a „Digitális tanácsadói megoldások globalizációja” címmel tartott előadást a témában. A professzor elmondta, elképzelése szerint a digitális megoldások globalizálhatóak, ami számos kihívással, ugyanakkor előnnyel is jár, ezért komoly kutatást és vitát érdemel a téma. Elmondta, hogy számos országban fejlődés tapasztalható a digitális technológiák és az adatkezelés területén (pl. Big Data). Az alkalmazások és kommunikációs technológiák használatával javult a helyi gazdálkodók termelékenysége és jövedelmezősége. Ezen eredmények elérésében a tanácsadók és a digitális szolgáltatók fontos szerepet játszottak a képzés, a tudásátadás, valamint az egyedi digitális eszközök és alkalmazások, szolgáltatások használatával.

Elhangzott, hogy digitális tudásszintbeli különbség (digitális „megosztottság”) a világon mindenütt jelen van, amit a tanácsadói és a gazdálkodói szervezetek is elismernek. Ennek feloldására először a tanácsadók digitális tudását kell fejleszteni oktatással, azért, hogy magasabb színvonalú, értékes szolgáltatást tudjanak nyújtani az ügyfeleiknek, a gazdálkodóknak. Manapság az általánosan elérhető alkalmazások használata a jellemző (pl. táblázatok, közösségi média, online terek, stb.). A keresletvezérelt felhasználói igény hiányzik, ezért a digitalizációban áttörést hozó, nagy beruházások elmaradnak.

Az Európai Szaktanácsadói Szervezet (EUFRAS) felismerte a szaktanácsadók fejlettebb digitális eszközhasználatában rejlő potenciált, amely jelenleg kiaknázatlan. Tom Kelly a H2020-as FAIRshare elnevezésű digitalizációs projekten keresztül mutatta be az ebben rejlő lehetőségeket. A projektnek két fő célja van: egy nyilvánosan hozzáférhető Agrár-Digitális Eszköztár (DATs), vagyis digitális megoldás-gyűjtemény létrehozása a nemzetközileg használt eszközökről és szolgáltatásokról, amely minden szaktanácsadó rendelkezésére áll, továbbá egy „élő laboratórium” létrehozása, amely lehetőséget ad a szakértőknek szerte Európában, hogy hozzáférjenek ehhez az online gyűjteményhez.

A NAK részvételével folyó FAIRshare projektben jelenleg 170 különböző nemzetközi szaktanácsadói esetet töltöttek fel a projektpartnerek (https://fairshare-pnf.eu/), amelyek révén a digitális eszközök bevetése különböző szaktanácsadói és gazdálkodási környezetekben lesz tesztelhető. Az esetlegesen felmerülő akadályokra folyamatosan keresik majd a megoldásokat. A projekt különös figyelmet fordít a hatékony kommunikációs módszerek megtervezésére szaktanácsadói körben, amelyekkel támogatni, ösztönözni tudják kollégáikat, illetve a gazdálkodókat. Ugyanakkor erős hálózatot hozhatnak létre egymás között, a digitális eszközök szélesebb és hatékonyabb kihasználásához, felhasználásához.

Tom Kelly azzal zárta előadását, hogy az elmúlt pandémiás hónapokban mindannyian tapasztaltuk a továbbfejlesztett digitális szolgáltatások, -eszközök, applikációk előnyeit, amelyek részben kiválthatják, de nem pótolhatják a személyes szaktanácsolást. Összességében megállapítható, hogy a digitális eszközök a szaktanácsadók, oktatók, és egyéb szakemberek munkáját nagyban segíti, értékes és biztonságos szolgáltatást nyújtva ezzel a gazdák részére.


Jakab Ágnes/NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám