Fiatal gazdálkodó

A pályázat benyújtásának a lehetősége már lezárult, azonban a felhívás mostani változása minden támogatást igénylőre vonatkozik.


Kedvező irányba módosult a támogatási kérelmek elbírálása, így 50-ről 40 pontra csökkent az értékelési szempontok alapján minimálisan elérendő összes pontszám. Az állami támogatásokra vonatkozó fejezet kiegészült a támogatás-halmozódással kapcsolatos szabályokkal. A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

A 7. fejezet kiegészült az adatkezelésre vonatkozó szabályokkal, illetve az általános adatvédelmi rendelet előírásaiból fakadó kötelezettségekkel. Az Irányító Hatóság a kérelem feldolgozásakor és azt követően is kezeli a kedvezményezett által személyes adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok mentén. Az adatkezelés jogalapját a szerződéses kötelezettségen túl a pályázó hozzájárulása képezheti. A helyszíni vizsgálat során, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie az előírásoknak.

A felhívás módosításai a támogatói okiratban is átvezetésre kerültek.


(Németh Bálint/ NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése