Erdőgazdálkodás

Az Agrárminisztérium sajtóközleményben számolt be arról, hogy újabb intézkedéseket tettek az erdősültség növekedésének elősegítésére. Az intézkedés keretében az erdészeti szaporítóanyag termelésének és forgalmazásának megkönnyítése érdekében módosították az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21) FVM rendeletet (a továbbiakban Rendelet).


A sajtóközlemény itt olvasható.

Magyarország erdőterületeinek növekedése szakmai elvárás és stratégia cél, ennek elősegítése érdekében változtak az erdészeti szaporítóanyagok termelésére és forgalmazására vonatkozó szabályok. A módosítás legfőbb indoka az erdészeti szaporítóanyag termelésben érintett termelőket terhelő bürokrácia csökkentése.

A rendelet alábbi módosításaira került sor:

1.    A Rendeletbe bekerült - és így az ágazati szinten is megfelelően szabályozott lett - a mikorrhizált erdészeti szaporítóanyagok fogalma (2.§. 53-54. pontok). Ez azért volt szükségszerű, mert az erdőtelepítési támogatási jogcím keretében lehetőség van mikorrhizált erdészeti szaporítóanyag telepítésére is, amelyhez szükséges a minősített szaporítóanyag.
Az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylatot a hatóság állítja ki a termelő kérelmére, amelyben szerepel az alapanyag vagy ültetési anyag megjelölése, szaporító anyag származási bizonylat száma, szemlejegyzőkönyv száma, fa/fajta megnevezése, mikorrhizáló gomba megjelölése, kiültetés helye, mennyiség, egység, laboratóriumi vizsgálat jegyzőkönyvének száma (19.§ (4a) és (4b) bekezdései).

2.    Míg korábban a csökkentett követelményszintű szaporítóanyag használatára vonatkozó feltételeket és határidőket a NÉBIH határozta meg, a módosítás szerint ezek a Rendeletbe lettek beépítve. (8.§ (6) bekezdésének módosítása alapján).

3.    Változott néhány, a csemetetermelés hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó határidő. (14.§. (5) bekezdés). Ezek értelmében a hatóság az éves csemetekerti szemlét tárgyév november 15-ig végzi el. A termelő ezt követően értékesítheti a megtermelt szaporítóanyagot, illetve állíthatja ki az eladott szaporítóanyag tételekről a szállítói származási bizonylatot. Ezek egy példányának a hatóság részére történő beküldésére meghatározott határidő az őszi időszakban december 31., a tavaszi időszakban pedig a korábbi május 30-ről június 30-ra változott (20.§. (6) bekezdés c) pont).

4.    A rugalmas szaporítóanyag értékesítést biztosítja, hogy a tárgyév november 15.-éig elvégzett csemetekerti hatósági szemle jegyzőkönyvében szereplő, előzetesen becsült csemetetétel és a tényleges forgalomba hozott mennyiség között (10%) eltérést enged a Rendelet. (18. §. (3) bekezdés).

5.    Az erdészeti törzsültetvények fajtatisztaságát, egészségi állapotát valamint életerejét a hatóság évenként, illetve időszakosan ellenőrzi. Erről korábban szemlejegyzőkönyvet állított ki. Az új szabályozás értelmében az ellenőrzésről a hatóság már nem állít ki szemlejegyzőkönyvet, jogszerűtlenség esetén viszont továbbra is eljár. Ugyanez vonatkozik a termelt csemetetételek minőségének szúrópróba szerű ellenőrzésére is (18.§. (4) bekezdés).

6.    A szemlejegyzőkönyv magállapításai a kiállítást követő év június 15-éig érvényesek.

7.    A csemetetermelők versenyképességének növelése érdekében enyhültek az Európai Unió tagországaiba átszállított erdészeti szaporítóanyag tételek hatósági ellenőrzési és szállítási előírásai.

8.    Az EU tagállamából Magyarországra történő átszállításhoz már nem kell előzetes hatósági engedélyt beszerezni azt elég a meghatározott adattartalmú formanyomtatványon az átszállítást követő 8 napon belül utólag bejelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére. Továbbá a hatóság az Európa Unióból Magyarországra beszállított szaporítóanyag tételt a belföldiesítés előtt már nem szemlézi, a beszállításról szóló hatósági bizonylatot a beszállító bejelentése alapján állítja ki. (23.§ (1) bekezdés).

9.    A Rendeletben ezentúl külön listában szerepelnek az Európai Unióban erdészeti célokból fontos fajok és mesterséges hibridek (Rendelet 1. melléklete A rész), valamint a Magyarországon erdőgazdálkodási szempontból fontos fajok és hibridek (Rendelet 1. melléklete B rész). Az elhatárolással az utóbbi csoportba sorolt fafajok esetében jelentősebb egyszerűsítésekre nyílt lehetőség a vonatkozó uniós rendelkezések sérülése nélkül. A legfontosabb ilyen egyszerűsítés, hogy az erdészeti csemetekertekben felhasznált alap szaporítóanyag tételek (pl. mag, dugvány) származását a hatóságnak a továbbiakban nem kell előzetesen ellenőriznie, illetve azokra vonatkozóan alap származási igazolást kiállítania, a gyűjtést és felhasználást a csemetekert fenntartójának elég bejelentenie a hatóság felé (20.§. (6) bekezdés).

10.    A csemetekerti hatósági szemle előtt a termelői csemeteleltárt a korábbi (június 15. helyett) tárgyév június 30-ig kötelező megküldeni a szemlét végző hatóság részére (20.§. (6) bekezdés a) pont).

A módosított rendelet és mellékletei itt találhatóak meg.


(NAK/ Dósa Ildikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése