Erdőgazdálkodás

Módosult az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállításának támogatására vonatkozó pályázati felhívás.


2018. február 26-án a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” elnevezésű (VP5-8.4.1.-16) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

A felhívás módosítására részben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleti szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt került sor. Ennek részeként:
-       a 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása fejezet 2) bekezdésében törlésre került az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendeletre történő hivatkozás,
-       a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben megváltozott az erdőfelújítás határidejét előíró jogszabályi rendelkezések hivatkozásai száma (Evt. 52/A. § (5) bekezdése, Evt. 52. § (1) bekezdése), valamint
-       a felhívás fogalomtárában (1. számú melléklet) megváltozott az erdészeti nyilvántartási térkép, erdőterv és a fizikailag befejezett projekt fogalma.

A felhívás további – ugyancsak technikai jellegű – változásai:
-       a  3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetben az eddigi általános kihivatkozás helyett konkrétan megnevezésre kerültek a Vis maiorra vonatkozó külön jogszabályok,
-       a 3.5.1 Indikátorok fejezetben megváltozott az indikátor értéke (összes közkiadás 21 875 390,00 EUR helyett 20 263 006,91 EUR), valamint
-       a 5.1 A támogatás formája fejezetben törlésre került az az általánosan már szabályozott rendelkezés, miszerint a támogatás forintban kerül kifizetésre.

A felhívás fenti változásaival összhangban módosult továbbá a támogatói okirat. A módosításról szóló tájékoztatás elérhető itt.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei