Erdőgazdálkodás

Az eddig megjelent erdőgazdálkodási témájú pályázatok többségénél a kérelemmel egyidejűleg más dokumentumokat is kötelező benyújtani.

 


Fontos, hogy a benyújtandó dokumentumokat elektronikus úton, elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelve, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatási kérelmeket és a csatolandó dokumentumokat benyújtani kizárólag az ügyfélkapun (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-egyseges-kerelem) keresztül, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet.


Vegyük sorra melyik pályázati felhíváshoz milyen dokumentumok benyújtása szükséges.

Erdősítés támogatása (kódszám: VP5-8.1.1-16)
A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:
- Az ingatlan használati jogosultságát igazoló okirat.
- Foglalkoztatási nyilatkozat. (Amennyiben a támogatást igénylő foglalkoztatás bővítést vállal.)

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (kódszám: VP5-8.2.1-16)
A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:
- A fásítás telepítésére vonatkozó, az erdészeti hatóság tudomásul vételi záradékával ellátott bejelentő lap, másolati példánya.
- A támogatásba vonni tervezett ingatlan használati jogosultságát igazoló okirat.
- A támogatási kérelem benyújtásának napját megelőzően kiadott tenyésztőszervezeti igazolást. (Amennyiben a támogatást igénylő az ENAR vagy az OLIR alapján a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző egy évben folyamatos tartója legalább 0,5 állategység/ha törzskönyvezett, tenyésztőszervezeti igazolással rendelkező védett őshonos és/vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának.)

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (kódszám: VP5-8.3.1-17)
A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:
1. Tűzpászták kialakítás és fenntartása, víznyerőhely kialakítása, valamint tuskósorok lehordása esetében az erdőtűzvédelmi térkép, amelyen a tűzpásztákat és a víznyerőhelyet (típusonként) kell megjelölni.
2. Tűzpászták kialakítás és fenntartása, valamint víznyerőhely kialakítása esetében a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz benyújtott védelmi terv másolata vagy az egyszerűsített védelmi terv másolata.
3. Tuskósorok eltávolítás esetén az erdőrészlet területére vonatkozóan a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével benyújtott felmérés és vázrajz a tuskósorok pontos elhelyezkedéséről.
4. Tűzpászták kialakítása és fenntartása esetében, ha a támogatást igénylő a tevékenység megvalósítása helye szerinti erdőterületeknek nem az erdőgazdálkodója, akkor az erdőterületek használati jogosultságát igazoló okirat.
5. Víznyerőhely kialakítása esetében, ha a támogatást igénylő a víznyerőhely kialakításával védendő erdőterületeknek nem az erdőgazdálkodója, akkor a támogatást igénylő és a tényleges erdőgazdálkodó között a víznyerőhely használatáról kötött megállapodást.
6. Tűzpászták kialakítása és fenntartása, víznyerőhely kialakítása, valamint tuskósorok lehordása esetében a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiadott, a támogatott tevékenység vagy létesítmény erdővédelmi indokoltságát igazoló nyilatkozat.

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása (kódszám: VP5-8.4.1-16)
A kérelemmel (ami egyúttal kifizetési igénylés is) egyidejűleg benyújtandó:
- A károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép.
- A padka, rőzsefonat, talajfogó gát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírása. Amennyiben ezek a kiegészítő intézkedések a károsodott területnek csak bizonyos részét érintik, az érintett terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép.
- Tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolata, amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, tűzeseti hatósági bizonyítvány.
- Az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, az erdőgazdálkodási potenciál károsodásának mértékéről.
- Az erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása alatt az első kivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolata.
- Amennyiben a támogatást nem teljes erdőrészletre igénylik, a kérelmezett területek, határvonalai külső töréspontjainak EOV Rendszerben (legalább 5 méteres pontossággal) meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példánya.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (kódszám: VP5-8.5.1-16)
A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:
Az intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása esetén a támogatási kérelem benyújtásáig elkészült hatósági bizonyítvány, ami az erdészeti hatóság igazolása az intenzíven terjedő idegenhonos fa- vagy cserjefajok jelenlétéről.

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (kódszám: VP5-8.6.2-16)
A kérelemmel egyidejűleg benyújtandó:
- A mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése