Erdőgazdálkodás

Uniós előírás alapján a biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói és biomassza-energiatermelői (RED II) tevékenységet végzőknek regisztrálniuk kell magukat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih). A jelenleg RED II tevékenységet folytató érintetteknek a rendeletben előírt adataikat – nyilvántartásba vétel céljából – 2024. május 31-ig kell rögzíteniük a hatóság adatbázisában.

Az uniós jogharmonizációnak megfelelően hazánkban a RED II vonatkozásában az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, amelyek szorosan kapcsolódnak a faanyag kereskedelmi lánc (EUTR) szabályozásához is:

 • A 2010. december 5-i hatálybalépése óta többször módosult a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Büat.),
 • A 2022. január 1-től hatályos, A bioüzemanyagok, folyékony bioenergiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) kormányrendelet (továbbiakban: vhr.).

A RED II irányelv hazai jogrendbe emelésével a biodiverzitás védelme még nagyobb hangsúlyt kapott. Az irányelv fenntarthatósági kritériumokat határoz meg az erdei és fás biomassza energetikai célú felhasználására vonatkozóan (vhr. 3.§).

A regisztrációs kötelezettség abban az esetben érinti az erdőgazdálkodót, ha az általa értékesített biomassza-alapanyagot olyan erdőből termelték ki, ahol nem ő a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó. Regisztrálnia annak kell, aki a Büat. szerinti célokra a nem általa termelt erdei biomasszából, erdészeti, faipari maradvány anyagokból vagy fásszárú biomasszából előállított tüzelőanyagot vagy ezek alapanyagait megvásárolja, értékesíti, feldolgozza, felhasználja.

A regisztráció elfogadása után a további, RED II tevékenységekkel összefüggően előírt adatszolgáltatást 15 napon belül kell elvégezni az EUTR felületén, melynek során a készletnyilvántartás, valamint a nyomonkövethetőségi dokumentáció részletes megadása is szükséges.

Fontos megjegyezni, hogy kizárólag a teljeskörű adatszolgáltatás elvégzésével teljesül az előírt bejelentési kötelezettség. Az adatszolgáltatással, valamint a regisztrációval kapcsolatban a hatóság honlapján elérhető és letölthető a felület használatáról készült útmutató.

A hatóság, év elején részletes tájékoztatást adott ki a RED II tevékenységet végzők bejelentési kötelezettségéről. RED II tevékenységnek minősül:

 • a biomassza-kereskedelem,
 • a biomassza-feldolgozás,
 • a biomassza-energiatermelés.

 

A RED, az Európai Unió Megújuló Energia Irányelvének rövidítése (Renewable Energy Directive), amelyet a 2018. december 11-én hatályba lépett, A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló uniós jogszabály rögzít[1]. Az irányelv az unió energiapolitikájának azon célkitűzése, hogy az EU globális viszonylatban vezető szerepet töltsön be a tiszta energia előállítása és felhasználása terén. Célja továbbá, hogy a környezeti, a társadalmi és egészségügyi előnyök, valamint a regionális fejlesztések és foglalkoztatási lehetőségek mellett egyúttal jelentős mértékben csökkenjen a károsanyag- illetve az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása is.

Az EU-n belül jelenleg társadalmi egyeztetés és vita zajlik gazdasági szereplők, valamint civil szervezetek között egyrészt a RED II felülvizsgálatával[2], másrészt pedig a megújuló energia és így a biomassza fogalmi meghatározásával kapcsolatban. A célkitűzések elérése érdekében az unió energiafogyasztásában a megújuló energia részarányát legalább 32%-ban határozták meg.

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám