Erdőgazdálkodás

Az AM tájékoztatása szerint 2024. elejétől megkezdődik az új Közös Agrárpolitika keretében megjelenő agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások és támogatási jogcímek meghirdetése, amelynek 69 kiírásból álló menetrendje már elérhető. A terv tartalmazza az erdészeti beavatkozásokhoz kapcsolódó KAP kiírásokat is.

Az első pályázat meghirdetése 2024. februárjától indulhat, elsősorban az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó konstrukciókkal. Márciusban jelenhetnek meg az élelmiszeripar, a takarmányipar, a kertészet és az állattartás beruházásait segítő kiírások. A tervek szerint ugyancsak tavasz elején kerülhetnek kiírásra az ökológiai szempontból fontos földhasználat-váltást segítő támogatások, amelyekhez utána többéves fenntartási támogatás igénybevételének lehetősége is megnyílik. Nyárra készülhet el a generációváltást segítő támogatás, míg őszre várhatók a vidékfejlesztési pályázati konstrukciók. Év vége felé jelenhet meg egy újabb beruházási pályázati csomag, amely a precíziós gazdálkodást vagy éppen a terménytisztítás-szárítás technológiai megújulását segíti.

Az erdészeti témakörben a terveknek megfelelően az alábbi ütemezésben jelennek majd meg a KAP kiírások 2024-ben:

Február:

 • Erdőkárok megelőzése
 • Erdőkárok helyreállítása
 • A fiatal erdők állománynevelésének támogatása
 • Natura2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Március:

 • Erdészeti génmegőrzésre nyújtott támogatások

Április:

 • Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV) első része
 • Erdőtelepítés és fásítás támogatása
 • Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatására irányuló pályázati kiírás.
 • Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása (erdőtanúsítás)

Június:

 • For profit beruházásokra vonatkozó további támogatási lehetőségek (erdészeti szaporító anyag előállításához, az erdőgazdálkodási alaptevékenység fejlesztéséhez, az elsődleges faipar fejlesztéséhez és a digitális eszközök beszerzéséhez kötődően)

Július:

 • Fiatal erdőgazdálkodók támogatása

Október:

 • EKV második fele

Az AM sajtóközleményében felhívták a figyelmet arra is, hogy e menetrend a külső körülmények okán kis mértékben módosulhat. A jövő év végéig tervezett ütemezés kialakítását egyébként nem írja elő jogszabályi kötelezettség, de a jelenlegi nehezebb gazdasági, piaci és finanszírozási környezetben az érintettek számára fontos a tervezhetőség és kiszámíthatóság. 

Valamennyi támogatási konstrukció esetében széleskörű szakmai egyeztetést folyik majd, a KAP kiírások előkészítésébe pedig valamennyi szakmai szervezet és intézmény bevonásra kerül. Az Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárság koordinálásával már el is kezdődtek az előkészítő munkák. A megfelelő előrehaladás esetén már a jövő év elején társadalmasításra kerülhetnek az összeállított tervezetek.

Az AM sajtóközlemény itt érhető el.

Forrás: Agrárminisztérium Sajtóiroda, NAK Erdészet

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám