Erdőgazdálkodás

Csemetetermesztők, erdőgazdálkodók figyelem!

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosultak, a VP5-8.6.1-17 kódszámú, „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások”, illetve a VP2-4.1.3.7-20 „Csemetekertek gépbeszerzése” felhívások feltételei. A kedvező változások mindkét esetben a bázislétszám fenntartásához kapcsolódó jogkövetkezményt érintik.

E felhívások rendelkeznek a létszámtartásra és bővítésre vonatkozóan arról, hogy amennyiben a támogatást igénylő munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell a fenntartási időszakban a bázislétszám megőrzését, aminek alapja a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma. (A kiszámítás módját a Központi Statisztikai Hivatal „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.).

A projekttel érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám bővítésére tett vállalást a bázislétszámon felül kell teljesíteni. Új munkahelynek minősül a támogatást igénylő fejlesztéssel érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén, egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesített új munkahely. Az újonnan felvett munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó személy.

Az erdészeti gépberuházásokat célzó felhívásban rögzítve van az is, hogy a támogatást igénylő által alkalmazott közfoglalkoztatottak nem számítanak bele a bázislétszámba.

Most tehát enyhült a bázislétszám fenntartásához kapcsolódó jogkövetkezmény. A módosítást megelőzően, amennyiben a Kedvezményezett a foglalkoztatotti bázislétszámot a fenntartási időszak alatt nem tartotta fenn, akkor a Támogatónak el kellett állni a Szerződéstől és visszavonni a támogatást (ezesetben a Kedvezményezett az addig folyósított összeget – beleértve az előleget is – köteles visszafizetni).  A módosítás következtében ezentúl az elállás a Támogatónak pusztán a joga és nem kötelezettsége – továbbá elállás megállapítása esetén azt is mérlegelheti, hogy a támogatást részben vagy egészben szükséges-e a Kedvezményezettől visszavonni.

A rendelkezést az Erdészeti gépberuházások támogatását célzó felhívás esetében az 5. számú melléklet, míg a Csemetekert gépbeszerzésére vonatkozó pályázatnál a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az aktuális felhívások és mellékleteik itt érhetők el: Módosult a „Csemetekertek gépbeszerzése” című (VP2-4.1.3.7-20 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ!) | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

NAK/ Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám