Erdőgazdálkodás

A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelv (továbbiakban: CSRD) jelenleg a bizottsági elfogadás szakaszában van, ami egyben azt jelenti, hogy belátható időn belül véglegesítésre is kerül. Ehhez a zöld jelzést a Tanács és az Európai Parlament néhány nappal ezelőtti, CSRD-ről szóló ideiglenes politikai megállapodása adta meg.  

A javaslat a számviteli irányelvet módosító, a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv (2014/95/EU irányelv, NFRD) felülvizsgálatára irányul, mivel az - az elemzések szerint - nem érte el teljesmértékben a kitűzött célokat. A CSRD a már meglévő, de nem kellően hatékony szabályok hiányosságait kívánja kiküszöbölni, annak érdekében, hogy a közzétett információk alapján a befektetők megalapozott döntéseket hozhassanak, s ezzel elháruljon az akadály a fenntartható gazdaságra való átállás elől. Másképpen fogalmazva, az érdekelt felek számára fontos, és a vállalatot érintő fenntarthatósági kockázatok jelenleg továbbra sem kapnak elegendő figyelmet a vállalati kockázatkezelő rendszerekben, és így azokat a kapcsolódó döntések során sem lehet kellőképpen figyelembe venni. Ezáltal a vállalat működésének humán és környezeti hatásai, azok esetleges káros volta sem ítélhető meg kellőképpen. A probléma alapvetően piaci (rövid távú célok előnyben részesítése) és szabályozási hiányosságokból (nem egyértelmű nemzeti szabályok) eredeztethető.

A CSRD tehát a tervek szerint, a fentiekkel összefüggésben módosítani kívánja az NFRD irányelvet: egyrészt részletes beszámolási követelményeket fogalmaz meg, másrészt tájékoztatási kötelezettséget vezet be a nagyvállalatok számára olyan fenntarthatósági kérdésekről, mint a környezeti, társadalmi és emberi jogok. Emellett előírja a közzétett információk hitelesítésének kötelezettségét, és az adatok hozzáférhetőségét.

A zöld megállapodás ebben a történetben is kulcsszereplő, hiszen a Bizottság fenntartható finanszírozásról szóló cselekvési tervével összhangban az EU számos intézkedést hozott annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi ágazat jelentős szerepet játsszon az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek elérésében.

Az irányelv a nagyvállalatokra, és a szabályozott piacon jegyzett összes társaságra vonatkozik (és  persze ha  leányvállalkozásaik is vannak, akkor azok szintjére vonatkozó információk értékeléséért is felelősséggel tartoznak.) Valamint kiterjedne a tőzsdén jegyzett kkv-kra is, természetesen azok sajátosságainak figyelembevétele mellett. A kkv-k számára ugyanakkor egy átmeneti időszakot jelölne meg, ami azt jelenti, hogy 2028-ig mentesülnek az irányelv alkalmazása alól.

Azon  nem európai vállalatokat is érinti továbbá, amelyek EU-ban generált nettó árbevétele meghaladja a 150 millió EUR-t, illetve amely legalább egy leányvállalkozással vagy fiókteleppel rendelkezik az EU-ban.

A javaslat egyik központi eleme, hogy a vállalatok beszámolóikat a kötelező fenntarthatósági beszámolási standardoknak megfelelően kell elkészítsék. Nem ír elő tehát új követelményeket a tőzsdén kívűli kis- és középvállalkozások számára és mentesíti a tőzsdén jegyzett mikrovállalkozásokat is a kötelező beszámolási kötelezettségek alól.

A beszámolót – a fentiekkel összhangban – majd független, akkreditált könyvvizsgálónak vagy tanúsítónak kell hitelesítenie.

A tervezet eredményeképpen mintegy 49 000 vállalat számára válik kötelezővé a fenntarthatósági információk közlése (szemben az NFRD hatálya alá tartozó jelenlegi 11 600 társasággal).

Az irányelv nevesít több ágazatot, amegyek „nagy hatásúnak” tekintendők, ilyen a mezőgazdaság, az erdészet, illetve a fakereskedelem is. A kis- és mikrovállalkozások ugyan nem tartoznak az irányelv hatálya alá, de az értékláncok részét képező valamennyi – köztük a mezőgazdaság és erdészeti ágazatban tevékenykedő - vállalat tekintetében közvetett hatás várható. Így tehát értelemszerűen az erdészeti vállalkozásokat is érinteni fogja. (Gondoljunk csak a Kamara egy korábbi írásában említett potenciális adminisztratív terhekre, melyek az erdészeti vállalkozásokat „sújthatják”, de ide kapcsolódik azon esetleges tanúsítvány kiállításának szükségessége is, amellyel azt kell bizonyítaniuk, hogy a gazdasági tevékenységük nem jár sem tényleges, sem potenciális káros hatással.) Az így keletkező közvetett terhek egyfajta kompenzációjaként a tervezet a következőket is tartalmazza: „A kkv-ket érintő közvetett hatások uniós és tagállami szinten támogatási intézkedésekkel és iránymutatásokkal, a vállalkozások közötti kapcsolatokban pedig szerződési mintafeltételek alkalmazásával és a nagyobb üzleti partnerre vonatkozó arányossági követelményekkel enyhíthetők majd.” Azonban nem egyértelmű, hogy ez milyen formában jelenik majd meg.

Milyen határidőkkel kell számolnunk az irányelv hatályosságát illetően?

 • 2024. január 1-től a már a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv hatálya alá tartozó vállalkozások esetében, (Az NFRD a nagy méretű, átlagosan 500 főt meghaladó alkalmazotti létszámmal rendelkező, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre, valamint azokra a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre vonatkozik, amelyek olyan nagy vállalatcsoport anyavállalatai, ahol az alkalmazottak átlagos létszáma összevont alapon meghaladja az 500 főt.)
 • 2025. január 1-től a jelenleg még a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv hatályán kívül eső nagyvállalatok esetében,
 • 2026. január 1-től a tőzsdén jegyzett kkv-k, valamint a kis méretű és nem összetett hitelintézetek és a zárt biztosítók esetében.

A Tanács részéről az Állandó Képviselők Bizottságának (Coreper) még hozzájárulását kell adnia a bevezetőben említett ideiglenes politikai megállapodáshoz, s ezt követően kezdődhet meg a hivatalos jóváhagyási eljárás. Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő huszadik napon fog hatályba lépni.

Érdemes tehát figyelemmel kísérni a CSRD -vel kapcsolatos történéseket, különösen mert lehetséges, hogy a rendelet hatálya alá tartozó cégek köre a határértékek folyamatos csökkentésével, rövid idő alatt bővülni fog.

A legfrissebb tervezet innen érhető el.

NAK/ Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám