Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodók, termőföld-tulajdonosok, mezőgazdászok erdészeti szaporítóanyag termelők figyelem!

A napokban ismét elérhetővé vált további kettő - a VP4-15.2.1.2-17 kódszámú „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése”, illetve a VP5-8.4.1-16 kódszámú „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című - felhívás. Ezek részletezésén kívül a cikkben összefoglalásra kerül az összes, Vidékfejlesztési Program keretein belül megjelent erdőhöz kötődő támogatás benyújtási határidejére vonatkozó információ.

Az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos pályázatok folyamatos elérhetősége érdekében, a Közös Agrárpolitika átmeneti támogatási időszakában (amely még 2022. évben is tart), folytatódik az egyes releváns felhívásoknál a támogatási kérelmek beadására nyitva álló határidők meghosszabbítása.

A következőkben a legutóbb megnyitott felhívásokkal kapcsolatos legfontosabb változásokról olvashatók részletek:

 

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése:

(A támogatás célja, hogy a magyarországi erdészeti fafajok genetikai erőforrásainak megőrzésével a meglévő genetikai változatosságot, mint az alkalmazkodóképesség alapját és fafajaink evolúciós potenciálját hosszú távon megvédje és fenntartsa a jelenlegi genetikai megőrzésre szolgáló területek fejlesztésével, illetve újabbak létrehozásával.)

 1. A módosítások szerint az előírt Kormányhozzájárulás (A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.) is bekerült a „Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok” közé.
 2. Módosultak a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos előírások. Egy támogatói okiratra vonatkozóan több kifizetési kérelem nyújtható be, viszont tevékenységenként maximum egy.

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

 

VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása:

(A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.)

1. A Kötelezettségek vállalása fejezetkiegészült az erdészeti szaporítóanyag igazolásra vonatkozó előírásokkal (8-as pont):

„A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani. A szaporítóanyag igazoláson közérthetően és olvashatóan fel kell tüntetni, hogy a szaporítóanyag mely erdőrészletben, milyen mértékben, mikor került felhasználásra.”

2. A módosítások értelmében felhívás mellékletei már nem hiánypótolhatók, továbbá nincs lehetőség tisztázó kérdés alkalmazására és szóbeli egyeztetésre.

 

A változott felhívás dokumentációja innen érhető el.

 

A pályázati felhívásokról szóló korábbi cikkünk itt elérhető.

NAK/Dósa Ildikó

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám