Erdőgazdálkodás

Az Agrárminisztérium a szakmai szervezetekkel együttműködve elkészítette a Közös Agrárpolitika 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai tervet, amit a benyújtás előtt utolsó lépésként társadalmi vitára bocsájt – jelentette be Nagy István tárcavezető 2021. december 10-én. A társadalmi egyeztetés kapcsán közreadott dokumentumot az alábbiakban erdészeti ágazati szemüvegen keresztül vizsgáljuk meg.

A korábbi vidékfejlesztési tervezések tapasztalataiból kiindulva, illetve az új uniós keretszabályozás lehetőségeit kihasználva hazánk 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó KAP stratégiai terve jellemzően csak a minimális tervezési paraméterekre szorítkozik. Annak érdekében, hogy a támogatások későbbi részletszabályozásának tág tere maradjon. A stratégiai terv társadalmi egyeztetéséhez közreadott tájékoztató anyag még ennél is szűkebb körű információkat tartalmaz. Emiatt a bő kétéves tervezési munka eredményét még mindig nem láthatjuk világosan, ami megnehezíti a véleményalkotást.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, amit már tudni lehet, illetve érdemes.

 • Nagyon fontos tudni, és készülni rá, hogy az erdőgazdálkodók nem csak a kifejezetten „erdős támogatások” igénybevételére lesznek jogosultak. Az új fejlesztéspolitikai ciklusban is lesz egy sor olyan általános agrártámogatási lehetőség, amelyek jogosulti körébe továbbra is beletartoznak, vagy éppen most kerülnek bele az erdőgazdálkodók, illetve az erdészeti vállalkozások. Ilyenek például az innovációs, a digitalizációs, a tudásátadási (pl. szaktanácsadás), az együttműködési, a vállalkozásindítási a vállalkozásbővítési, valamint a Natura 2000 kompenzációs támogatások.
 • A hagyományos erdős támogatások, új csoportosításban vagy megnevezéssel, de nagyrészt megmaradnak. Sőt, ahol lehetőség volt rá, bővül is a paletta. Ezek közül kiemelést érdemelnek a kisebb léptékű gazdálkodói többletvállalásokhoz kapcsolódó erdőszerkezet-átalakítási, illetve erdő-környezetvédelmi támogatások, valamint a bővülő eszközberuházási támogatások.
 • Egyes támogatások esetében bővül továbbá a támogatásra jogosultak köre is, például az erdészeti szakirányító vállalkozásokkal, vagy az erdészeti szaporítóanyag termelőkkel.
 • Azon támogatások köre is bővül, amelyeket örvendetes módon az állami tulajdonban álló erdők vagyonkezelői is igényelhetnek majd, a Kormány külön engedélye nélkül.

A tervezett erdészeti támogatásokról való véleményalkotáshoz szükséges még tudni, hogy mekkora források állnak majd az erdőgazdálkodók rendelkezésére. Erre vonatkozóan Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkártól a napokban azt az információt kaptuk, hogy az ágazat az ötéves időszakban hozzávetőlegesen 300 milliárd forintnyi forrással gazdálkodhat majd. Ez körülbelül annyi, mint ami a teljes agráriumon belüli eddigi arányokkal (kb. 1/15) számítva a hétéves ciklusra járt volna az erdészeti ágazatnak. Az összeg megítélésénél azonban tekintetbe kell venni azt is, hogy a korábbi és az új erdőtelepítések támogatása várhatóan jelentős összeget tesz majd ki, illetve az új időszakban a jelentős fejlesztési források lekötésére képes állami erdőgazdálkodók is nagyobb lehetőségeket kapnak.

Két évvel ezelőtt közzétettük, hogy a kamara mit vár az új erdészeti fejlesztés- illetve támogatáspolitikától. A tervezésben történő közreműködésünk során is ezt tartottuk irányadónak. Összességében elmondható, hogy a várakozásaink nagyrészt teljesültek. Talán csak egy területen nem sikerült teljes eredményt elkönyvelni. Folyamatosan hangoztattuk, hogy a hazai magán erdőgazdálkodás újraszerveződését, valamint a szakmai és környezeti teljesítményeinek érdemi növelését a vonatkozó ágazati célkitűzésekkel és szabályozással összhangban álló, célzott támogatásokkal is elő lehet és kell segíteni. Ezen a téren az erdészeti vállalkozásokra nagyban számít az állam. Rövid időn belül több és folyamatosan bővülő magánerdészeti vállalkozásra lenne szükség, így érthetetlen, hogy ez a fontos ágazati cél miért nem köszön vissza az elkészült stratégiai tervből. Nem kizárt persze, hogy ezt az uniós keretszabályozás valóban akadályozza, de talán érdemes lett volna ezen a téren is jobban feszegetni a határokat. Már csak azért is, mert a tervezés során jogosan több alkalommal felmerült az a támogatástervezési kockázat, miszerint az erdészeti magánszektor támogatás igénybevételi képessége nagyon alacsony. Hát tegyünk érte, hogy javuljon!

A KAP Stratégiai Terv társadalmi egyeztetése várhatóan csak december derekáig tart. Az észrevételeket és javaslatokat egy online kérdőív kitöltésével lehet továbbítani.

(NAK/Szalai Károly)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám