Erdőgazdálkodás

Az új uniós erdészeti stratégiáról szóló tanácsi állásfoglalás tervezetet – uniós szakzsargonban: következtetéstervezetet – a Tanács testülete, a tagországok agrárminisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AGRIFISH) a 2021. november 15-én tartott ülésén fogadta el, ahol hazánkat Nagy István agrárminiszter képviselte. A miniszterek üdvözölték a Bizottság azon, stratégiában megjelenő törekvését, hogy az erdők minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá az Európai Zöld Megállapodásban (Green Deal) foglalt, valamint a klímaváltozás hatásainak mérséklésével kapcsolatos, 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben megfogalmazott globális célok teljesítéséhez. Hangsúlyozták azonban, hogy ennek során a fenntartható fejlődés mindhárom dimenziójára tekintettel kell lenni, annak érdekében, hogy az erdő ökológiai, gazdasági és szociális szolgáltatásai egyaránt biztosítva legyenek.

Az agrárminiszterek a 11 oldalas dokumentumban fontos kéréseket intéznek az Európai Bizottsághoz a stratégiában javasolt intézkedésekkel kapcsolatban. Egyértelmű felhívást fogalmaznak meg arra vonatkozólag, hogy a tagállamokat, azok erdőtulajdonosait és erdőgazdálkodóit vonják be a stratégia célkitűzéseinek megvalósításába, mivel ők azok, akik nap mint nap gondoskodnak az erdőkről.

Kiemelték az erdőgazdálkodással kapcsolatos társadalmi-gazdasági céloknak, valamint a stratégiában újonnan bevezetett fogalmak és kifejezések egyértelmű meghatározásának szükségességét, hangsúlyozva, hogy a már meglevő, működő és elfogadott eljárások, keretek, fogalom és kritérium rendszerek elvetése szükségtelen és indokolatlan.

Ennek kapcsán is hangsúlyozzák a FOREST EUROPE szerepét, mely a fenntartható erdőgazdálkodás indikátorrendszerének definiálásával kellő keretet ad az erdei ökoszisztémák ökológiai, gazdasági és szociális szolgáltatásainak kiegyensúlyozott biztosításához, fejlesztéséhez.

A miniszterek sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a Bizottság részéről a tagállamok és az érintett ágazati szereplők kellő mértékben nem kerültek bevonásra a stratégia kidolgozásában.  Hangsúlyozták, hogy a stratégia végrehajtása közös érdek, és ezért szorosabb együttműködésre, koordinációra van szükség a tagországok, a Bizottság és a páneurópai régió meghatározó szereplői között. Ez nem utolsósorban vonatkozik az erdészeti politikával kapcsolatos kérdésekre is.

Kiemelik az erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók kulcsszerepét a stratégia célkitűzéseinek megvalósításában, többek között a vidéki területek fejlesztésének támogatásában.

Nyomatékosan kérik a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt vizsgálják meg az erdők nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatások díjazásának lehetőségét, ami, az erdőnek, erdőgazdálkodásnak az éghajlatváltozás mérséklésében, a széndioxid megkötésben, a biológiai sokféleség megőrzésében betöltött szerepének elismeréseként, annak egyfajta anyagi ellentételezése lenne.

A miniszterek egyetértenek a stratégia erdészeti monitoringra vonatkozó jogalkotási kezdeményezésével. Ezzel együtt viszont – a költséghatékonyságot is hangsúlyozva – felhívják a Bizottság figyelmét a már létező monitoringprogramokra, melyeket nemzetközileg elfogadott kötelezettségvállalásoknak megfelelően már kidolgoztak.

Az állásfoglalás egyetért azzal az erdőterület bővítéssel kapcsolatban megfogalmazott, 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó elképzeléssel, amely 3 milliárd fa ültetésére vonatkozik. Hangsúlyozza viszont, hogy a tagállamok ilyen jellegű kötelezettségvállalásai csakis önkéntesek lehetnek.

A miniszterek üdvözlik, hogy a stratégia hangsúlyt helyez a fenntartható módon előállított, hosszú élettartamú faalapú termékekre, azok elterjesztésére. Felhívják ugyanakkor a figyelmet a kutatás és az innováció ebben betöltött szerepére, ami fontos, s támogatandó hajtóerőt jelent e célok elérésében.

A miniszterek felkérik a Bizottságot, hogy évente tegyen jelentést a Tanácsnak az erdészeti stratégia végrehajtásáról és az ezen Tanácsi következtetésekben megfogalmazott ajánlásokról. Kezdeményezik továbbá, hogy a Bizottság 2025-ben tegye közzé a felülvizsgálat eredményeit és vonja be a Tanácsot az esetleges további intézkedésbe.

Az európai erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók üdvözlik az EU 2030-ig szóló erdészeti stratégiájáról elfogadott tanácsi állásfoglalást, és teljes mértékben osztják a tagállamok által kifejezett aggodalmakat.

Ahogy arról már korábbi cikkeinkben is beszámoltunk ( lásd itt és itt), az erdészeti ágazatot képviselő hat meghatározó uniós szervezet közös nyilatkozatot (Európai erdőtulajdonosok bécsi nyilatkozata) adott ki az új erdészeti stratégiára vonatkozóan, mely erős összhangban van a fentiekben közölt dokumentumban foglaltakkal.

Az Európai Unió Tanácsa által megfogalmazott állásfoglalást tartalmazó teljes dokumentum itt érhető el.

 

NAK/ Dósa Ildikó, Kovácsevics Pál

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése