Erdőgazdálkodás

Folytatódik az Agrárkamara erdészeti tájékoztató sorozata.

Az időszakot, amiben most élünk, az erdők, erdőgazdálkodás szempontjából bátran nevezhetjük a változások korszakának. Minden változik: a klíma, az uniós és hazai jogszabályi környezet, az európai klíma- és erdőstratégia, a fapiac, és számos egyéb tényező. Ember, illetve erdész legyen a talpán, aki e változásokból naprakész. Pedig a jól informáltság ma megtérülő, jövedelmező befektetés, ami a felszínen maradáshoz elengedhetetlen. Ehhez kíván hozzájárulni az Agrárkamara ősszel folytatódó erdészeti tájékoztató sorozata. 

Az elmúlt néhány évben változott az erdőtörvény és végrehajtási rendeletei. Új erdőhasználati jogcímek jelentek meg, míg mások átalakultak, illetve megszűntek; lényegi pontokon megváltozott az erdészeti szakirányítási rendszer; s idei évtől a gyakorlatban is megindulhattak az osztatlan közös földtulajdon felszámolási eljárások.

Küszöbön áll az erdőbírtokossági társulatokról szóló törvény megújítása, aktuális viszonyokhoz igazítása, és nem utolsó sorban az ágazati irányítás kiemelt feladataként finiséhez érkezett a következő agrártámogatási ciklus jogcímeinek tervezése.

Az európai színtér, uniós tagságunkból kifolyólag is befolyásolja, alakítja az erdőgazdálkodás hazai keretrendszerét. Az EU klímasemlegességét 2050-re célul tűző Zöld Megállapodás (Green Deal) két fő pillére az erőforrások hatékony felhasználása, illetve a biodiverzitás védelme és helyreállítása a környezeti szennyezés visszaszorításával.

A klímasemleges célok elérését támogatja az EU Fenntartható Finanszírozási Akcióterve, amely létrehozta a fenntartható tevékenységek egységes osztályozási rendszerét.  Ennek keretében lépett hatályba 2020-ban az EU Taxonómiarendelete, melyet szintén át kell ültetni a magyar jogrendbe.

Folyamatban van a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 irányelv (RED II) hazai jogharmonizációja is.

Megjelent az Európai Unió erdészeti startégiája, ami éles fordulatot véve szakít a korábbi, 2020-ban kifutott stratégiával. Míg az előbbi az erdők és az erdők nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatások védelmének hangsúlyozása mellett, a fenntartható erdőgazdálkodás megerősítését, a versenyképesség és a munkahelyteremtés javításhoz szükséges alapelvek rögzítését tűzte ki legfőbb céljául, addig az aktuális stratégia sarokköve az erdők biodiverzitásban és szénraktározásban betöltött szerepének hangsúlyozása, egyesek szerint, más szektorok hiányosságainak egyfajta kompenzációjaként.

Mindez a Covid-19 járvány közepette, amikor azt sem tudjuk melyik hullám előtt-után vagyunk éppen. Apropó vírus: a vele járó komoly hatásokat kiváltó életmódváltozás, a hullámzó gazdaság, a kérészéletű piaci meglódulások és visszaesések tapasztaljuk milyen zavarokat okoznak nemcsak nemzeti, de globális mértékben is.

E szövevényes jogi, környezeti útvesztőben kíván utat mutatni a NAK ősszel folytatódó tájékoztató kampánya, építve a szintén idén lefolytatott magán erdőgazdálkodási tájékoztató fórumsorozaton elhangzottakra.

A tájékoztató kampányra a meghatározó ágazati szereplők, intézmények, szervezetek közreműködésével kerül sor. Az egyes események a szaktanácsadói, szakirányítói képzési rendszerben is akkreditálásra kerülnek.

Témák, időpontok:

 • Fapiac Magyarországon – helyzet, trendek; Fakereskedelem helyzete – kereskedői, erdőgazdálkodói szemmel. Időpont: 2021.09.16. 10 óra

Az előadás itt elérhető.

 • Fenntarthatóság és jegybanki politika – zöld szempontok az MNB monetáris politikai eszköztárában. Időpont: 2021.09. 22. 13 óra

Az előadás itt elérhető.

 • A klímaváltozás erdészeti, erdőgazdálkodási vonatkozásai; Erdők egészségi állapota változó környezeti viszonyok között. Időpont: 2021.10.07. 10 óra

Az előadás itt elérhető.

 • ESZIR adatok elérhetősége gazdálkodók-szakirányítók által, elektronikus ügyintézés Erdészeti vonatkozású informatikai megoldások. Időpont: 2021.10.14. 13 óra

Az előadás itt elérhető. 

 • Vadkár érvényesítése a gyakorlatban; Vadhatás monitoring. Időpont: 2021.10.21. 10 óra

 

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám