Erdőgazdálkodás

Folytatódik az Agrárkamara erdészeti tájékoztató sorozata.

Az időszakot, amiben most élünk, az erdők, erdőgazdálkodás szempontjából bátran nevezhetjük a változások korszakának. Minden változik: a klíma, az uniós és hazai jogszabályi környezet, az európai klíma- és erdőstratégia, a fapiac, és számos egyéb tényező. Ember, illetve erdész legyen a talpán, aki e változásokból naprakész. Pedig a jól informáltság ma megtérülő, jövedelmező befektetés, ami a felszínen maradáshoz elengedhetetlen. Ehhez kíván hozzájárulni az Agrárkamara ősszel folytatódó erdészeti tájékoztató sorozata. 

Az elmúlt néhány évben változott az erdőtörvény és végrehajtási rendeletei. Új erdőhasználati jogcímek jelentek meg, míg mások átalakultak, illetve megszűntek; lényegi pontokon megváltozott az erdészeti szakirányítási rendszer; s idei évtől a gyakorlatban is megindulhattak az osztatlan közös földtulajdon felszámolási eljárások.

Küszöbön áll az erdőbírtokossági társulatokról szóló törvény megújítása, aktuális viszonyokhoz igazítása, és nem utolsó sorban az ágazati irányítás kiemelt feladataként finiséhez érkezett a következő agrártámogatási ciklus jogcímeinek tervezése.

Az európai színtér, uniós tagságunkból kifolyólag is befolyásolja, alakítja az erdőgazdálkodás hazai keretrendszerét. Az EU klímasemlegességét 2050-re célul tűző Zöld Megállapodás (Green Deal) két fő pillére az erőforrások hatékony felhasználása, illetve a biodiverzitás védelme és helyreállítása a környezeti szennyezés visszaszorításával.

A klímasemleges célok elérését támogatja az EU Fenntartható Finanszírozási Akcióterve, amely létrehozta a fenntartható tevékenységek egységes osztályozási rendszerét.  Ennek keretében lépett hatályba 2020-ban az EU Taxonómiarendelete, melyet szintén át kell ültetni a magyar jogrendbe.

Folyamatban van a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 irányelv (RED II) hazai jogharmonizációja is.

Megjelent az Európai Unió erdészeti startégiája, ami éles fordulatot véve szakít a korábbi, 2020-ban kifutott stratégiával. Míg az előbbi az erdők és az erdők nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatások védelmének hangsúlyozása mellett, a fenntartható erdőgazdálkodás megerősítését, a versenyképesség és a munkahelyteremtés javításhoz szükséges alapelvek rögzítését tűzte ki legfőbb céljául, addig az aktuális stratégia sarokköve az erdők biodiverzitásban és szénraktározásban betöltött szerepének hangsúlyozása, egyesek szerint, más szektorok hiányosságainak egyfajta kompenzációjaként.

Mindez a Covid-19 járvány közepette, amikor azt sem tudjuk melyik hullám előtt-után vagyunk éppen. Apropó vírus: a vele járó komoly hatásokat kiváltó életmódváltozás, a hullámzó gazdaság, a kérészéletű piaci meglódulások és visszaesések tapasztaljuk milyen zavarokat okoznak nemcsak nemzeti, de globális mértékben is.

E szövevényes jogi, környezeti útvesztőben kíván utat mutatni a NAK ősszel folytatódó tájékoztató kampánya, építve a szintén idén lefolytatott magán erdőgazdálkodási tájékoztató fórumsorozaton elhangzottakra.

A tájékoztató kampányra a meghatározó ágazati szereplők, intézmények, szervezetek közreműködésével kerül sor. Az egyes események a szaktanácsadói, szakirányítói képzési rendszerben is akkreditálásra kerülnek.

Témák, időpontok:

  • Fapiac Magyarországon – helyzet, trendek; Fakereskedelem helyzete – kereskedői, erdőgazdálkodói szemmel. Időpont: 2021.09.16. 10 óra

Az előadás itt elérhető.

  • Fenntarthatóság és jegybanki politika – zöld szempontok az MNB monetáris politikai eszköztárában. Időpont: 2021.09. 22. 13 óra

Az előadás itt elérhető.

  • A klímaváltozás erdészeti, erdőgazdálkodási vonatkozásai; Erdők egészségi állapota változó környezeti viszonyok között. Időpont: 2021.10.07. 10 óra

Az előadás itt elérhető.

  • ESZIR adatok elérhetősége gazdálkodók-szakirányítók által, elektronikus ügyintézés Erdészeti vonatkozású informatikai megoldások. Időpont: 2021.10.14. 13 óra

Az előadás itt elérhető. 

  • Vadkár érvényesítése a gyakorlatban; Vadhatás monitoring. Időpont: 2021.10.21. 10 óra

 

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése