Erdőgazdálkodás

2018. óta több cikkünkben jeleztük már, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény átmeneti rendelkezése alapján a 2009. előtti szabályozás alapján létesített megbízott erdőgazdálkodási jogviszonyok – ha azt a felek addig más módon nem szüntették / szüntetik meg – 2021. december 31-én érvényüket vesztik. A határidő közeledik, és azt a jogalkotó harmadjára már nyilvánvalóan nem fogja meghosszabbítani, ezért az erdészeti hatóság felkészült a szükséges feladatok végrehajtására, illetve a tennivalókról az érintett erdőtulajdonosokat és erdőgazdálkodókat is megfelelő időben tájékoztatja. Az alábbiakban idézzük a Nemzeti Földügyi Központ kiadott közleményét.

 Tisztelt Erdőgazdálkodók, Erdőtulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján az erdőterületek használatára kötött megbízási szerződések 2021. december 31-én hatályukat vesztik, ezeket a jogviszonyokat az erdőgazdálkodóknak 2021. december 31-ig meg kell újítania. Ennek hiányában az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból. A használati jogosultság megújítása során a fennálló megbízási szerződést közös megegyezéssel fel kell mondani, vagy bármelyik fél 60 napos határidővel felmondhatja.

A megbízási szerződéses jogcímmel érintett erdőrészletek az Erdőtérképen külön fedvény formájában elérhetőek, így arról mind a tulajdonosok, mind a gazdálkodók tájékozódhatnak.

A földhasználati jogosultság igazolásához szükséges szerződéskötésekre az Evt.-ben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben foglaltak az irányadók. A szerződések előkészítése, megkötése során kérje erdészeti szakirányítója segítségét!

A szerződéseket az illetékes Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi kérelem mellékleteként, nyilvántartásba vétel céljából.

Az erdészeti hatóságok illetékességi területei

A nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány innen elérhető.

 

Forrás: NFK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése