Erdőgazdálkodás

Termőföld-tulajdonosok, mező- és erdőgazdálkodók figyelmébe! 2019. október 4-én a Széchenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint változott a VP5- 8.1.1-16. kódszámú „Erdősítés támogatása” elnevezésű felhívás.


Mint ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az Agrárminisztérium 2019. augusztus végén jelentette be az erdőtelepítési kedv erősítése céljából a támogatás jelentős emelését. Ennek megfelelően néhány napja valóban megtörtént az intézkedés módosítása, amelyben a támogatási összegek növelése mellett egyéb változtatások is történtek.

Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit:

I. Az 5.3  A támogatás mértéke, összege fejezetben módosultak  a támogatási összegek.

A következő táblázatban a módosítás előtti és a megemelt összegeket láthatjuk:


Mind az öt célállomány típus csoport esetében a kieső jövedelem pótlása 432 eurónak megfelelő forint összeg/ha/év. A jövedelempótló támogatás időszaka minden célállomány típuscsoport esetében 12 évre változott.

Amint az a táblázatban is látható, az egyéb lágylomb, akác és nemesnyár célállomány típus  csoportok esetében az ápolási támogatás egy évvel meghosszabbításra került.


II. Bevezetésre került, mint kiegészítő intézkedés az őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.

Ennek megfelelően:
•    Az alkalmazható őshonos ritka elegyfajokat a 8. melléklet tartalmazza.
•    A 3.1.2.2. fejezetben az „A” célterületnél, azaz erdőtelepítésnél a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek sorába (kerítés, villanypásztor, padka, kialakítása; mikorrhizált csemete telepítése) felvették az őshonos ritka elegyfajok alkalmazását.
•    A 3.4.1 Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezet I. Támogatás igénybevételi feltételei közé bekerültek az őshonos ritka elegyfajokról szóló előírások, amiben kikötésre került, hogy ilyen fajok telepítése csak a tölgy-bükk és egyéb keménylomb célállományok esetében támogathatók. Kizárólag a 8. számú mellékletben szereplő fafajok alkalmazhatóak.

•    A II. Kötelezettség vállalása fejezet kiegészül az őshonos ritka elegyfajokra vonatkozó előírással:
o    15. pont, miszerint a támogatást igénylő köteles az őshonos ritka elegyfajok telepítéséhez igazolt származású - fekete nyár (Populus nigra) és a törékeny fűz (Salix fragilis) kivételével mageredetű - szaporítóanyagot alkalmazni, valamint az erdészeti szaporítóanyag bizonylat eredeti példányait a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt megőrizni.
o    A 16. pont meghatározza az őshonos ritka elegyfajok minimum számát, méretét és távolságát, továbbá kiköti, hogy az egyedek mechanikai védelméről valamint annak megfelelő állapotáról az első kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 12. év végéig gondoskodni kell.
o    A 17. pont szerint a támogatást igénylő pedig a fák beazonosíthatóságát és helyszíni ellenőrizhetőségét biztosítani köteles.

•    A IV. jogkövetkezményekről szóló fejezetnél bevezetésre kerülnek az őshonos ritka fajajok alkalmazására vonatkozó kitételek, ennek megfelelően, aki az előzőekben tárgyalt, II. Kötelezettség vállalása fejezet 15,16 és 17 –es pontját nem tartja be, annak támogatási jogosultsága megszűnik és vissza kell fizetnie a támogatási összeget.
•    Ha az eltelepített fák legalább 10%-ánál megállapításra kerül, hogy nem megfelelően gondoskodtak az egyedek mechanikai védelméről akkor a kedvezményezett az adott területre vonatkozó támogatási összeg 50%-ára jogosult, a többit pedig vissza kell fizetnie.
•    Továbbá bekerült az 5.3 fejezetbe (A támogatás mértéke, összege) a kiegészítő tevékenységekre adható támogatási összegek közé a ritka őshonos ritka elegyfajok alkalmazása esetén adható összeg: Őshonos ritka elegyfajok alkalmazása (minimum 100 db/ha)  -   2800 euró/ha


III. A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok  fejezet  kiegészítésre került egy tartalmi értékelési szemponttal:

•    „A telepítéssel érintett terület átlagos AK értéke” tartalmi értékelési szemponttal, amely szőlő vagy gyümölcs művelési ág kategóriában, valamint egyéb művelési ág kategóriában határoz meg adható pontszámokat erdőtelepítésre vonatkozóan. Minél kevesebb a föld aranykorona értéke, annál magasabb pontszám jár, ezzel ösztönözve a gazdálkodókat arra, hogy legalább a gyengébb termőhelyi adottságú földek esetében elgondolkodjanak az erdőtelepítésen.


IV. A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében a 4.2. Támogatásban nem részesülők köre fejezet kiegészült egy újabb ponttal, amelynek értelmében: nem ítélhető meg ápolási támogatás azon támogatást igénylő részére, aki az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című, VP5-8.6.2-16 kódszámú felhívás (fiatal erdők ápolása) keretén belül ugyanazon tevékenységre (befejezett ápolás, tisztítás, törzsnyesés), ugyanabban az évben már támogatásban részesült az adott erdőrészlet vonatkozásában.


V. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap a korábbi 2021.június 30-ról 2021. december 31-re módosult.
Határnapok: 2019. október 31.(új), 2019. december 31., 2020. június 30., 2020. december 31., 2021. június 30., 2021. december 31.


VI. A Fenntartási kötelezettség című fejezetben található „kötelezettségvállalási időszak”fogalma pontosításra került.

Erdőtelepítés támogatás esetén a kötelezettségvállalási időszak célállomány típus csoportonként a jövedelempótló időszakkal egyezik meg, kivéve, ha a kedvezményezett nem részesül jövedelempótló támogatásban. Ebben az esetben a kötelezettségvállalási időszak az ápolási időszak végéig tart.
A cél az volt, hogy rendezzék az eddig gyakran keveredő fogalmakat, mint a fenntartási időszak, ápolási időszak, kötelezettségvállalási időszak, SAPS jogosultság időszaka, Jövedelempótlási támogatás időszaka.


VII. Kiegészült a fogalomtár két definícióval:

•    ápolási tevékenység: a telepített erdő és ültetvény megmaradása, fejlődése és védelme érdekében szükséges munkák (gépi- kézi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb.)

•    faállomány egyedi mechanikai védelme: a telepített facsemeték - hálóval történő - védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok megdőlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól. A csemeték egyedi mechanikai védelemét legfeljebb 3x3 mm szemméretű műanyag hálóval kell biztosítani, valamint a facsemetéket karóval kell megtámasztani.


VIII. A támogatói okirat a felhívással összhangban módosult.

Felhívjuk az érintettek figyelmét néhány fontos információra! Fontos, hogy az Irányító Hatóság a 2019 évtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekre alkalmazandó támogatási összegeknek, és időszakoknak megfelelően módosítja a forráslekötést érintő kötelezettségvállalásokat.
Tehát a 2019-es évtől kezdődően módosulnak a forráslekötések valamint a támogatói okiratok, amiből minden érintett újat fog kapni. Akinek korábban lett jóváhagyva a kérelme annak az újonnan megküldött támogatói okiratában a 2017 és 2018-as évekre vonatkozóan a régi, 2019-től pedig az emelt összegek jelennek meg.  Ezzel párhuzamosan mindenkinek az új, meghosszabbított támogatás időszakokig jár majd a támogatás.

A Magyar Államkincstár minden támogatási kérelmet benyújtott ügyfélnek  tájékoztató levelet küld, amelyben nyilatkozatukat kérik, hogy elfogadják – e az új feltételeket (amennyiben igen, abban az esetben nem kell válaszolni a levélre). Lényeges továbbá, hogy a változott tartalmi értékelési szempontok már a felhívás módosítás megjelenését követő értékelési időszak első napjától alkalmazandó.

A 2019.07.01. és a 2019.10.31. között benyújtott kérelmek a 2019.03.21-én közzétett felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok alapján kerülnek elbírálásra, amely mostantól a Szechenyi2020 honlapon, az Archívum rovatban lesz elérhető. A 2019.11.01 után benyújtásra kerülő kérelmek a 2019. október 4-én közzétett módosított felhívás szerint bírálják el.

A módosított pályázati dokumentáció itt található.

NAK/Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám