Élelmiszer-feldolgozás

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (felhívás kódszáma: KAP-RD04a-RD04b-1-24) 

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (felhívás kódszáma: KAP-RD04a-RD04b-2-24)

A mezőgazdasági termékek értéknövelését, a feldolgozóipari üzemek fejlesztését célzó pályázati felhívások 2021-2027 programozási időszakra tervezett 750 Mrd Ft keretösszegéből újabb 200 Mrd Ft-os vissza nem térítendő forrásra lehet majd pályázni a felkészülési időt követően. A felhívások célterületei és az elszámolható költségek jellegei azonosak, eltérések a megvalósítási idő és mérföldkövek, az igényelhető előleg és VNT maximális összege tekintetében állnak fenn.

A felhívások a korábbi pályázati időszakoktól eltérően egy új honlapon érhetők el: https://kap.gov.hu/KAP_II_beruhazasesvidekfejlesztes_/766

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok megtekinthetők és letölthetők:

 

A felhívások keretei, céljai 

 

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-1-24

Feldolgozó üzemek

fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-2-24

Első benyújtás időpontja

A támogatási kérelem benyújtására 2024. szeptember 17. napjától van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtására 2024. augusztus 13. napjától van lehetőség.

Támogatási összeghatárok

Mindkét célterület vonatkozásában:

- legalább 200 millió Ft

1. célterület vonatkozásában:

- legfeljebb 5 milliárd Ft

2. célterület vonatkozásában:

- legfeljebb 1 milliárd Ft

Legfeljebb 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke[1]

- az 1. célterületen az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,

- a 2. célterület A) pontja esetében („Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek”) az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a.

- a 2. célterület B) pontja („Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Az alaptámogatás intenzitása felett igényelhető emelés mértéke

- Az ökológiai minősítéssel rendelkező terméket előállító kedvezményezett 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, amennyiben erről a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtó felületén nyilatkozik és:

- A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 millió Ft értékben értékesített ökológiai minősítésű terméket.

- A kollektív[2] módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

Többlet támogatás[3] lehetősége

- intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%,

- beruházási hitel kamatához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető

előleg[4]

támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig

támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig

Megvalósítási idő

36 hónap

24 hónap

Földrajzi területi korlátozás

nincs

nincs

Támogatási keretösszegek

1. célterület – 145 Mrd Ft

2. célterület – 5 Mrd Ft

1. célterület – 45 Mrd Ft

2. célterület – 5 Mrd Ft

Támogatás formája és jellege

vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozással

Támogatási kategóriák szabályai - eltérések

- Amennyiben a felhívás keretében támogatható tevékenység részben vagy egészben nem Annex I termék előállítására irányul, akkor a felhívás keretében támogatható tevékenységek a 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás alapján uniós versenyjogi szempontból eltérő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg

- értékesítési célú biogáz termelés esetén a támogatási kategória a 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás 41. alcíme szerinti

Kedvezményezettek köre

vállalkozásmérettől függetlenül Mo-i székhely/telephely[5] megléte és a kérelem benyújtását megelőző egy teljes lezárt üzleti év birtokában

Kollektív[6] beruházás lehetősége

igen

igen

Kérelem benyújtási időszakok

1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 17. - 2024. szeptember 30.

2. benyújtási szakasz: 2024. október 1. - 2024. október 14.

3. benyújtási szakasz: 2025. április 15. - 2025. április 28.

4. benyújtási szakasz: 2025. április 29. - 2025. május 12.

1. benyújtási szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.

2. benyújtási szakasz: 2024. augusztus 27. – 2024. szeptember 9.

3. benyújtási szakasz: 2025. március 11. – 2025. március 24.

4. benyújtási szakasz: 2025. március 25. – 2025. április 7.

Kérelem benyújtás módja

kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül

Önállóan támogatható célterületek

1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

TEÁOR 10[7] és 11 tevékenységekhez kapcsolódóan

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése/létesítése

Borászati üzemek fejlesztése/létesítése

Takarmány előállító üzemek fejlesztése/létesítése (TEÁOR109)

 

 

Mg-i termék egyéb típusú értéknövelés

- Mézkiszerelést,

- gyapjúfeldolgozást,

- kenderfeldolgozást,

- trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése/létesítése

Az egészséges állatok vágásából származó, az 1069/2009/EK rendelet 10. cikk szerinti 3. kategóriába sorolt állati melléktermékek feldolgozásához, továbbá illóolaj lepárláshoz kapcsolódóan

2. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek rögzített felső korláttal

a) Ingatlan vásárlása,

b) Projekt előkészítés:

ba) szakmai előkészítés,

bb) közbeszerzés,

c) Mérnöki feladatok,

d) Projektmenedzsment,

e) Egyéb szolgáltatások,

f) Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek rögzített felső korlát nélkül

a) telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);

b) az élelmiszeripari-, borászati, takarmányipari, illetve mezőgazdasági termék egyéb értéknövelése típusú tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

 

 

Költségek alátámasztása

építési tevékenység esetén ÉNGY referenciaárak használatával, illetve abban nem szereplő tételek esetében 3 árajánlattal

Gép-, eszköz- és technológiai berendezés[8] beszerzése esetén 3 független forgalmazótól származó árajánlattal

Szolgáltatás vásárlása esetén (könyvvizsgálat, a projektmenedzsment és a projekt-előkészítés kivételével) 3 árajánlattal

Projekt kezdési lehetősége

támogatási kérelem benyújtását követő napon, kivéve a felújítás, vagy bővítés esetét, amely csak a Kincstár előzetes helyszíni szemléjét követően történhet

Költségek elszámolhatósága alóli kivételek

2023. január 1. napjánál nem korábbi dátummal kiállított tervezési dokumentáció költsége, illetve a Felhívás 9.2 alfejezet 1. pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.

Közbeszerzési kötelezettség

ha a közbeszerzés tárgya mélyépítési tevékenységet, vagy közcélú létesítmény építési munkáit foglalja magában, illetve olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a fenti építési beruházásokhoz kapcsolódik és az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerinti szerv – pl. minisztérium közvetlenül támogat.

 

Kötelezettség

5 éves fenntartás

Kifizetési kérelmek

legalább 1, de legfeljebb 4 kérelem nyújtható be

Kifizetési kérelmek időzítése[9] és mértékei

- 12 hónapon belül a megítélt támogatás 10 %-át meghaladó intenzitású támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet benyújtani. Előleg igénybevétele esetén a kifizetési kérelem benyújtásáig az előleg teljes összegével el kell számolni.

- 24 hónapon belül a megítélt támogatás 60 %-át elérő vagy meghaladó intenzitású támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet,

- 36 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 80 %-át elérő vagy meghaladó intenzitású támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet benyújtani.

- 12 hónapon belül a megítélt támogatás 10 %-át meghaladó intenzitású támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet benyújtani. Előleg igénybevétele esetén a kifizetési kérelem benyújtásáig az előleg teljes összegével el kell számolni.

- 24 hónapon belül a megítélt támogatás 80 %-át elérő vagy meghaladó intenzitású támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet benyújtani,

 

A tartalmi értékelési szempontok, illetve a kockázatosság minősítése során figyelembe vett, támogathatóságból kizárást eredményező gazdasági-pénzügyi mutatók

Pályázati felhívások

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-1-24

 

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-2-24

Vizsgált kizáró kritériumok

korlátozások, amely teljesülése esetén elutasításra kerül a pályázat

1. művelet elszámolható összköltsége

meghaladja az utolsó 5 év árbevétel átlagának ötszörösét

2. eredményesség

- 5 teljes lezárt üzleti év megléte esetén kettőnél több alkalommal nem pozitív (negatív, vagy nulla), VAGY

- 3 vagy 4 teljes lezárt üzleti év megléte esetén egynél több alkalommal nem pozitív (negatív, vagy nulla), VAGY

- 1 vagy 2 teljes lezárt üzleti év megléte esetén egyszer nem pozitív (negatív, vagy nulla)

3. saját tőke arányos beruházási érték vizsgálata[10] (csak kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén)

az arányszám (X) 0,00% és az alatti, vagy 300,00% feletti (X<=0,00%, vagy X>300,00%)

4. eladósodottság fokának vizsgálata[11] (csak kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén)

az arányszám (X) 130,00% feletti (X>130,00%)

NAK / Szécsényi Tamás

 

[1] Egyes támogatási kategóriákra vonatkozó speciális szabályok, a támogatási intenzitások legmagasabb mértékei részletezve a pályázati felhívások 8.2. fejezetében találhatók meg.

[2] Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

[3] E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők. Az összesen elnyerhető támogatás összege – egybeszámítva a felhívás alapján elnyert alap beruházási támogatást, a kamattámogatást, valamint a kezességi díjtámogatást – nem haladhatja meg a felhívásokban meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegeket, azaz 5 Mrd, illetve a 200 millió forintot.

[4] az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerő igazolása szükséges

[5] EGT területén lévő székhely esetében

[6] Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

[7] TEÁOR 1020 kivételével

[8] első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb három éve gyártott gép, eszköz, technológiai berendezés beszerzése

[9] a támogatási döntés véglegessé válásától számítottan

[10] Saját tőke arányos beruházási érték vizsgálata (csak kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén)

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetében:

(a művelet elszámolható összköltsége / az utolsó teljes lezárt év saját tőke) * 100

[11] Eladósodottság fokának vizsgálata (csak kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén)

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetében:

(kötelezettségek az utolsó teljes lezárt évben / eszközök összesen az utolsó teljes lezárt évben) * 100

Kötelezettségek = a pénzügyi adatok tábla „6. sor Hosszú lejáratú kötelezettségek” + „7. sor Rövid lejáratú kötelezettségek” az utolsó teljes lezárt évben,

Eszközök összesen = a pénzügyi adatok tábla „1. sor Eszközök összesen” az utolsó teljes lezárt évben.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám