Élelmiszer-feldolgozás

Az Európai Unió 2016/1148 (2016.07.06) irányelvében megfogalmazta a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedéseit (NIS), majd a 2019/881 (2019.04.17) EU rendelettel szabályozta az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsítását, valamint a 2022/2555 (2022.12.14) irányelvben hatályon kívül helyezte a NIS-t és bevezette a NIS 2 irányelvet.

Az EU-s előírások miatt Magyarország is megalkotta a kiberbiztonsági törvényét, melynek 2. számú melléklete alapján a kockázatos ágazatokban működő szolgáltatók és szervezetek közé sorolódnak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti élelmiszer-vállalkozások. Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2022.01.28) alapján az élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytató köz-vagy magánvállalkozások tartoznak ide, ezért a mezőgazdasági termelés kivételével a termékpályák további szereplői, tehát a feldolgozók és a kereskedelmi tevékenységet végzők.

Ennek megfelelően a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások kivételével minden közepes és nagyméretű élelmiszer-vállalkozásnak meg kell vizsgálnia önmagát, hogy digitális rendszerei alapján a kiberbiztonsági törvény hatálya alá tartozik, vagy sem.

 Az érintett élelmiszervállalkozásoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kiberbiztonsági fenyegetésekre, és megfelelő védelmi intézkedéseket kell bevezetniük a számítógépes rendszereik és hálózataik elleni támadásokkal szemben.

A kiberbiztonsági törvény rendelkezései és előírásai mellett az élelmiszer- vállalkozásoknak további szabályozásoknak és iparági irányelveknek is meg kell felelniük annak érdekében, hogy biztonságosan működhessenek és védjék az üzleti érdekeiket. A kiberbiztonsági intézkedéseket megfelelően kell végrehajtani, mert a büntetések is kidolgozásra kerültek, ha nem tesznek megfelelő intézkedéseket a kibertámadások elleni védelem érdekében.

Ahhoz, hogy el tudja dönteni egy élelmiszer-vállalkozás, hogy a törvény hatálya alá tartozik, érintett szervezet-e, részletes tájékoztatást talál a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságnál. 

Ha a saját élelmiszer-vállalkozása érintett szervezet, akkor nyilvántartásba vételi kötelezettség terheli, amelynek határideje 2024. június 30.

A törvény értelmében az alábbi határidők vonatkoznak az érintett szervezetekre:

 1. január 1-től
 • nyilvántartásba vételi kötelezettség (az a szervezet, mely 2024. január 1. előtt megkezdte tevékenységét ezen kötelezettségét 2024. június 30-ig kell teljesítse, minden más szervezet esetén a Kibertan.tv. 26. § (2) bekezdés szerinti 30 napos határidő áll rendelkezésére)
 • elektronikus információs rendszereit biztonsági osztályba kell sorolja (polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter rendelete folyamatban

Jogszabályi háttér

 1. október 18-tól
 • elektronikus információs rendszereit biztonsági osztályának megfelelő védelmi intézkedések alkalmazása
 • felügyeleti díj fizetési kötelezettség (részletszabályozás folyamatban)
 1. december 31-ig
 • szerződéskötés az érintett szervezet által választott auditorral
 1. december 31-ig
 • az első kiberbiztonsági audit lefolytatása

 

NAK / Dr. Fogarassy Eszter

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám