Élelmiszer-feldolgozás

Megjelent a Bizottság (EU) 2024/234 és a 2024/238 rendelete (2024. január 15.), amelyek az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről) I. mellékletét módosítják.

Az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete létrehozza az élelmiszerekben és azok felületén történő használatra engedélyezett aromaanyagok és alapanyagok uniós listáját, és meghatározza ezen anyagok felhasználási feltételeit.

A következő nyolc anyag esetében, az azok aromaanyagként történő forgalomba hozataláért felelős gazdasági szereplők nem nyújtották be az ahhoz szükséges adatokat, és visszavonták kérelmüket, ezért az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete A. részében a lenti bejegyzéseket el kell hagyni:

 

FL-szám

Kémiai név

CAS-szám

JECFA-szám

Lábjegyzet

Hivatkozás

05.175

2-fenil-pent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

15.029

2-(szek-butil)-4,5-dimetil-3-tiazolin

65894-82-8

1059

 

 

 

2

EFSA

15.030

4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolin

76788-46-0

1058

 

 

 

2

EFSA

15.060

2,4-dimetil-3-tiazolin

60755-05-7

 

 

 

 

2

EFSA

15.119

2-izobutil-3-tiazolin

39800-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

15.130

5-etil-4-metil-2-(2-metil-propil)-tiazolin

83418-53-5

1761

 

 

 

2

EFSA

15.131

5-etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolin

83418-54-6

1762

 

 

 

2

EFSA

 

A következő három anyag használatára vonatkozóan, pedig korlátozásokat vezettek be: (FL-szám: 05.062) 2-fenil-krotonaldehid, (FL-szám: 05.099) 5-metil-2-fenil-hex-2-enal és (FL-szám: 05.100) 4-metil-2-fenil-pent-2-enal.

Ezen rendeletek mellékletében felsorolt aromaanyagok bármelyikének hozzáadásával készült azon élelmiszerek, amelyeket ezen rendeletek hatálybalépése előtt jogszerűen hoztak forgalomba, minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig továbbra is értékesíthetők.

Azok az Unió területére behozott, ezen rendeletek mellékletében felsorolt aromaanyagok bármelyikének hozzáadásával készült élelmiszerek, amelyek esetében az importőr igazolni tudja, hogy már ezen rendeletek hatálybalépése előtt feladták őket az adott harmadik országban és ezen rendeletek hatálybalépésekor már úton voltak az Unióba, minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig továbbra is értékesíthetők.

Az említett rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket (2024.01.16.) követő huszadik napon lépnek hatályba.

 

További részleteket az alábbi linkeken olvashatnak:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202400234

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202400238

 

NAK / Köbli Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám