Élelmiszer-feldolgozás

Megjelent a Közlöny 171. számában az energiaügyi miniszter 23/2023. (XI. 30.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról.

A rendelet többek között a 2024. évben forgalomba hozott kötelezően visszaváltási díjas termékekre (DRS) vonatkozó csatlakozási díjra és szolgáltatási díjra, valamint a 2024. évben forgalomba hozott körforgásos termékekre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjra (EPR) terjed ki.

A 2024-re vonatkozó EPR díjak a legfőbb anyagáramok tekintetében megegyeznek az eddigi, 2023-ra vonatkozó díjak mértékével:

1.

Díjkategória megnevezése

Díjkód

2023-ban a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg)

2024-ben a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg)

2.

műanyag csomagolás

M01

219

219

3.

papír és karton csomagolás

P01

173

173

4.

fém csomagolás

V01

186

186

5.

egyéb csomagolás

X01

129

129

6.

fa csomagolás

F01

19

19

7.

textil csomagolás

C01

67

67

8.

üveg csomagolás

U01

77

77

9.

társított (kompozit) csomagolás

K01

168

168

10.

egyszer használatos és egyéb műanyagtermék

SUP01

113

113

24

sütőolaj és -zsír

Z01

36

36

 

A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke sem változott az eddigiekhez képest, viszont bekerült egy új pont a mellékletbe:

 • A díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke a 450/2023. Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett gyártó (borászati termék) esetén 1,36 Ft/db.

A 2024. januártól bevezetésre kerülő DRS rendszerre vonatkozó Szolgáltatási díj mértéke megegyezik a hasonló anyagáramokra vonatkozó EPR díjak mértékével. A rendszer bevezetésétől számított 5. év végéig fizetendő Csatlakozási díj mértékét a következő táblázat mutatja:

Anyagáram megnevezése

Díjkód

Csatlakozási díj Ft/kg (5 éven keresztül fizetendő)

Szolgáltatási díj Ft/kg

Összehasonlításképpen az EPR díj Ft/kg

nem újrahasználható műanyag

M51

18

219

219

nem újrahasználható fém

V51

23

186

186

nem újrahasználható üveg (a díjátalányfizetéssel érintett borászati termék üveg csomagolása kivételével)

U51

1

77

77

díjátalány-fizetéssel érintett borászati termék nem újrahasználható üveg csomagolása pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor üveg csomagolása kivételével

U61

-

25

~ 12 Ft/db

díjátalány fizetéssel érintett pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor nem újrahasználható üveg csomagolása

U71

-

24

~ 18 Ft/db

újrahasználható

X71

1

77

-

 A csatlakozási díj és a szolgáltatási díj mértékének meghatározása során a kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti díjkódot kell figyelembe venni.

A fent meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A részleteket a 23/2023. (XI. 30.) EM rendeletben olvashatják, amely 2024. január 1-jén lép hatályba.

 

NAK / Köbli Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám