Élelmiszer-feldolgozás

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatos jogszabályok változásáról, annak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, valamint az első hazai forgalomba hozó nagykereskedőkre gyakorolt hatásairól, illetve arról, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Kormányzathoz fordul a rendszer módosítása érdekében, hogy az az élelmiszer-ellátási láncban tevékenykedő vállalkozások számára kevésbé legyen megterhelő.

Jogszabályi háttér

A hazai hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására a 2018/851 EU irányelvben meghatározott célszámok teljesítése érdekében van szükség. Az Európai Unió hulladékpolitikájának alapvetése – melyet a 2008/98/EK irányelvben rögzít –, hogy az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelés (újrahasználat, hasznosítás, ártalmatlantás) költségeit a gyártók, termelők fizessék meg. Ezt hívják kiterjesztett gyártói felelősségnek (angolul: extended producers responsibility, a továbbiakban EPR), amelynek rendszerbe foglalt működését Magyarországon a 80/2023. (III.14.) Kormányrendelet szabályozza. Többek között ez fogja biztosítani a körforgásos gazdaság koncepciójának megvalósulását. A hulladékkal kapcsolatos átfogó rendelkezéseket a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról tartalmazza.

 

A rendszer átalakításának I. szakasza

Az átalakítás első lépéseként 2023. július 1-től a korábbi környezetvédelmi termékdíj adminisztrációja és fizetési kötelezettsége megoszlik a csomagolószer-gyártók és a csomagolást végzők, valamint az EPR díjjal terhelt csomagolásban lévő termékek első hazai forgalomba hozó kereskedői között, ezért jelentősen kibővül a rendszerben adminisztrációs és pénzügyi kötelezettséggel terhelt vállalkozások köre. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes EPR termék, vagy EPR csomagolószerbe csomagolt, illetve gyűjtőcsomagolt és szállítmányozáshoz felhasznált termék gyártója/forgalmazója felismerje a rendszerhez való csatlakozási kötelezettségét, illetve regisztrációs kötelezettségének eleget tegyen. Kizárólag akkor tud a hulladékgazdálkodás új rendszere költség-forrás egyensúlyt kialakítani további díjemelés nélkül, ha minden érintett szereplő részt vállal a működtetésben, és a díjfizetését a forgalmazási adatai alapján teljesíti.    

 

A 8/2023. (VI.2) EM rendelet határozza meg a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) mértékét, amelynek alkalmazása 2023. július 1-től hatályos. A 2011. évi LXXXV. törvény 2. számú mellékletében szereplő számítási képlet szerint egyes csomagolások esetén a termékdíj (TD) fizetésére nem is kerül sor, mert szerepét teljes mértékben átveszi az EPR.

 

AZ EPR díj, a környezetvédelmi termékdíj és a kötelező visszaváltási rendszer összefüggései

 

Környezetvédelmi termékdíj (TD)

EPR

Kötelező visszaváltási rendszer

(fogyasztói csomagolások)

Ki a fizetésre kötelezett?

csomagolószer-gyártó

élelmiszer-ipari vállalkozó

0-6 liter műanyag, üveg, fém csomagolást használó vállalkozások (kivéve tej)

(50 Ft/palack)

Mennyit fizet?

fizetési kötelezettség 0 Ft/kg,

mert a levonható EPR díjak mértéke meghaladja a TD mértékét (kivéve a hordtasakok)

EPR díj teljes értékét meg kell fizetni (a termékdíjat nem)

2023.12.31-ig az EPR díj teljes értékét meg kell fizetni (a termékdíjat nem)

Egyéb kötelezettség?

adminisztráció, jelentési kötelezettség

adminisztráció (ÚJ)

 

adminisztrációs kötelezettség (ÚJ)

2024. január 1-től nincs EPR és termékdíj, de az adminisztrációs teher marad,

2024. január 1-től ÚJ kötelezettség a visszaváltási rendszerrel kapcsolatban (csatlakozási díj, fenntartási díj, 5 évig kell fizetni)

 

A környezetvédelmi termékdíj 2021. évi összegéből a csomagolószerek forgalmazásából származott a legnagyobb mértékű díjfizetés (67%), ennek közel 60%-a az élelmiszerek gyártásához és forgalmazásához köthető.

 

Az élelmiszer-előállítást érintő csomagolószerekre vonatkozó anyagárak

 • az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolásra,
 • a forgalomba hozatalhoz szükséges gyűjtőcsomagolásra (fólia, raklap, rekesz stb.),
 • valamint az élelmiszer-előállítás teljes folyamatára – beleértve a mezőgazdasági termelési folyamatokat,
 • illetve a köztes gyártási folyamatokból eredő inputanyagok csomagolására (aszeptikus zsákok, tárolók, tálcák stb.) is kiterjednek.

 

A díjtételek között megtalálhatók a műanyag hordtasakok is, amelyek felhasználása jellemzően a kiskereskedelemben történik.

 

A rendelet 1. számú mellékletében rögzített kiterjesztett gyártói felelősségi díjak szignifikáns emelkedést mutatnak a fa termékek kivételével a korábbi termékdíjakhoz képest.

 

Csomagolást érintő díjfizetési változások 2023. július 1-től

Csomagolószer

Környezetvédelmi termékdíj *2011. évi LXXXV. törvény
(Ft/kg)

A gyártó által fizetendő EPR díj (Ft/kg)

Változás mértéke

Műanyag

57

219

384%

Papír

19

173

911%

Fém - 1

19

186

979%

Fém – összevont (csak egy „fém” lesz)

57

186

326%

Egyéb

57

129

226%

Fa

19

19

100%

Üveg

19

77

405%

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

57

168

295%

Társított rétegzett italkarton

19

168

884%

A rendszer átalakításának II. szakasza A hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának második lépéseként 2024. január 1-től kerül bevezetésre a kötelező visszaváltási rendszer (DRS), amelybe a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint a 0-6 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása) tartoznak. A kötelezően visszaváltási díjas italcsomagolások esetében 2024. január 1-től nem kell megfizetni a termékdíjat, illetve az EPR díjat, mert ezekre a csomagolásokra vonatkozó begyűjtési és hasznosítási költségek a rendszerhez való csatlakozási és fenntartási díjban lesznek megjelenítve.

A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló rendelettervezet a magyar italcsomagolások visszaváltási rendszeréhez az átállási időre két hónapot határoz meg (2024. január 1-től 2024. február 29-ig).

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodás új rendszerének indítása és működtetése érdekében a jogszabályi kötelezettségeiknek időben tegyenek eleget, a koncesszor MOHU internetes felületén (mohu.hu) a szükséges regisztrációt a határidő lejáratát követően is (szankciómentesen) végezzék el, hogy keletkezett hulladékaik elszállítása, az EPR rendszerben kezelt hulladékok kezelése közös finanszírozás keretében történhessen meg.

 

Kamarai javaslatok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az EPR díjak mértékének csökkentése, a kiterjesztett gyártói felelősség rendszer bevezetésének halasztása, valamint egyes speciális esetek, kivételek alkalmazása érdekében a Kormányhoz fordul. Célunk, hogy szakmai érveink alapján a hazai élelmiszerlánc szereplőinek érdekei védelmében és az ellátásbiztonság megtartása miatt egyeztetéseket folytathassunk.

 

NAK / Élelmiszer-feldolgozás

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám