Élelmiszer-feldolgozás

Az agrárexport dinamizálása – különös tekintettel a feldolgozott termékek és technológiák exportjára – kiemelt nemzeti érdek.

Az exportfejlesztés különféle aspektusait, lépéseit illetően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán kívül számos hazai és európai uniós nonprofit, illetve állami szervezet, kezdeményezés nyújt segítséget, amelyet a hazai agrárélelmiszeripari vállalkozások is igénybe vehetnek.  Az alábbiakban ezen szervezetek és az általuk biztosított információk, jellemzően ingyenes szolgáltatások széles palettáját tekintjük át a cikk megjelenésének napján nyilvánosan elérhető információk alapján.

 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.

Az Agrárminisztérium égisze alatt működő Agrármarketing Centrum kiemelt célja a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) és termelők marketingkultúrájának erősítése, versenyképességük növelése.

Ennek érdekében az Agrármarketing Centrum belföldi és nemzetközi kiállításokat és rendezvényeket hirdet, pályázatokat tesz közzé, illetve ingyenes, digitális exportkatalógust tesz közzé.

Hasznos linkek:

 

Agrárminisztérium

Az Agrárminisztérium koordinálja a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták hálózatát. Kérjük, hogy amennyiben fel szeretné venni a kapcsolatot a hálózat valamely tagjával, keresse a NAK Külkapcsolati Csoportját.

 

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat célja az exportösztönzés és gazdaságfejlesztés operatív elősegítése. A vállalkozásokat piacra lépési folyamataikban információnyújtással (jog, statisztika, vámügy, finanszírozás), célzott partnerkiajánlással, exportengedélyek és minősítések beszerzésével, operatív ügyletek lebonyolításával, és exportfejlesztési tanácsadással segíti. Emellett képviselettel rendelkezik a környező országokban, és Minősített Szállítói Adatbázist tart fenn a szállítók és pályázók összekötésére (mezőgazdasági-, vendéglátóipari-, és kereskedelmi- vonalon).

Hasznos linkek:

 

Enterprise Europe Network

Az Európai Unió finanszírozásával 2008 óta működő Enterprise Europe Network kis- és középvállalkozásoknak nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítenek a vállalkozásfejlesztésben, a nemzetközi piacok meghódításában, a kkv-k innovációs fejlődésében, és nemzetközi KFI-együttműködések támogatásában. Az Enterprise Europe Network szolgáltatásai közé tartoznak: a külpiaci online marketing audit és személyre szabott szakértői tanácsadás, innovációs állapot és kapacitás felmérés, nemzetközi partnerkereső rendezvények hirdetése, partnerkereső adatbázis (üzleti, technológiai és kutatás-fejlesztési profilok gyűjteménye).

Hasznos linkek:

 

EXIM

Az EXIM Magyarország hivatalos exporthitel ügynöksége nemzetközi kereskedelemre, külpiaci terjeszkedésre és befektetésekre szakosodott. Az EXIM külföldi kockázatfinanszírozással és biztosítással, belföldi biztosítással, állami hátterű garanciákkal, és tőkealapokkal segíti a vállalkozások külpiacra kerülését. Emellett országkockázati besorolással és tájékoztatókkal segít tájékozódni a különböző országok specifikus (politikai és biztonságpolitikai, üzleti környezet, gazdasági növekedés és struktúra, közpénzügyek, külgazdasági és külső finanszírozási pozíciók, monetáris és árfolyampolitika, bankszektor, fizetési tapasztalatok) kockázataival kapcsolatban.

Aktuális csomagok: Kárenyhítő Hitelbiztosítás, Fordulat Beruházási Hitel, Külföldi Finanszírozás és Biztosítás

Hasznos linkek:

 

Export Hungary weboldal

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium az Export Hungary weboldalon keresztül is segíti a hazai vállalkozásokat. A weboldalon keresztül lehetőség van online chat formájában felvenni a kapcsolatot a külgazdasági attasékkal, emellett onnan letölthetőek általános- és COVID-19 vonatkozású országismertetők is. Külföldi aktuális közbeszerzési felhívásokhoz is hozzá lehet férni a webfelületen keresztül.

Hasznos linkek:

 

HEPA- Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

A HEPA célja, hogy a Magyar Exportstratégiával összhangban ösztönözze a magyar vállalkozások külpiacra jutását. A HEPA segíti a versenyképes kkv-k külpiaci megjelenését és partnerkeresését nemzetközi rendezvényeken, szakkiállításokon és vásárokon. A vállalkozások exportérettségére vonatkozóan konzultációs lehetőséget nyújt, valamint célpiaci információkkal és logisztikai-vámügyi tanácsadással segíti az exportőröket. Az Exportakadémiai Képzési Központban tudásátadással segíti a vállalkozásokat, emellett a külpiacok felé terjeszkedő vállalkozásoknak szóló pályázatokkal segíti a kkv-k finanszírozását.

Aktuálisan futó pályázatok: Nyugat-Balkán fejlesztések, Nemzeti Exportvédelmi Program (Külpiacra jutási Támogatás), Fit for Export.

Hasznos linkek:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai Főosztály

A főosztály az egyes országok közöti közjogi feltételekkel foglalkoznak, azaz, hogy a különféle országokban működő vállalatok milyen feltételekkel kereskedhetnek egymás között. A hazai cégeknek – csak az Európai Unión kívüli relációkban – a jogi jellegű piacra jutási akadályok leküzdésében tudnak segíteni. Kérjük, hogy amennyiben fel szeretné venni a kapcsolatot a főosztállyal, keresse a NAK Külkapcsolati Csoportját.

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztály

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya a tudományos és technológiai szakdiplomaták hálózatán keresztül tudja segíteni az innovációra törekvő vállalkozásokat. Az alábbi weboldalon online kapcsolatfelvételre is lehetőség van a szakdiplomatai hálózat tagjaival.

Hasznos link:

 

MKIK-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számos eszközzel támogatja a vállalkozások exportfejlesztését. Vegyeskamarákon és akkreditált bilaterális kamerákon keresztül a vállalkozásoknak lehetősége van felvenni a kapcsolatot az adott országban hazai képviselőkkel, emellett pedig okmányhitelesítéssel (külkereskedelmi dokumentumok és bizonyítványok), külkereskedelmi árukárokkal, minőségellenőrzéssel, és exportfejlesztéssel is foglalkozik.

A Kamara online magyar exportőr adatbázist (Export Directory) tart fenn külföldiek tájékoztatására az exportra szánt magyar termékekről és szolgáltatásokról.

Hasznos linkek:

 

(Kormos Anna/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám