Élelmiszer-feldolgozás

Az agrárminiszter 30/2021. (IX. 8.) AM rendelete a borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról 1,5 milliárd forintos keretösszeggel mintegy 100 000 hl borra vonatkozóan került meghirdetésre, amely alternatívát jelenthet azoknak a termelőknek, akik kapacitáshiánnyal vagy eladási gondokkal küzdenek a koronavírus járvány okozta helyzet következtében. A lepárló által előállított alkohol csak ipari vagy gyógyászati célokra használható. 

 1. Támogatás jogosultja

A támogatás jogosultja az lepárló üzem, amely a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át, amelyből kizárólag ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt készíthet. 

 A lepárlóüzem a krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékát a Kincstár által rendszeresített, és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a közleményében meghatározott időpontig kell bejelentenie a Kincstárnak.  

 A lepárlónak be kell jelentenie a lepárlási vállalását és a kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a lepárlási vállalását a Kincstár közleményében közétett időpontig lepárolja. 

 Ha a lepárlóüzemek lepárlási vállalása meghaladja a lepárlási keretet, a Kincstár a lepárlási vállalásokat azok mennyiségének növekvő sorrendjében fogadja el. Ebben az esetben a Kincstár jogosult a sorrendben utolsó lepárlási vállalást részben, a fennmaradó lepárlási keret mértékéig elfogadni. 

  A Kincstár a bejelentéstől számított három napon belül értesíti a bejelentő lepárlóüzemet az elfogadott lepárlási vállalásról. 

 2. A támogatásban résztvevő borászati termékre és a bortermelőre vonatkozó kötelezettségek

Az intézkedés keretében csak olyan borászati terméket lehet lepárlóüzembe beszállítani, amelynek beszállítását vagy beszállíttatását az a bortermelő végzi vagy végezteti, aki a borászati termék tételhez tartozó borászati termék első borászati termék származási bizonyítványán és ugyanazon tételre vonatkozó forgalomba hozatali engedélyén is szerepel. 

Borászati terméket krízislepárlás céljából lepárlóüzembe beszállítani csak a lepárlóüzem által meghirdetett időszakban lehet. 

3. A bortermelőnek a lepárlóüzem részére át kell adnia:

A beszállítani kívánt borászati terméktételre vonatkozó, a hegybíró kiadott igazolás másolatát, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott, a borászati terméktételhez tartozó forgalomba hozatali engedély másolatát vagy a borászati terméktétel tényleges alkoholtartalmáról kiállított igazolás másolatát, és a hegybíró által kiadott igazolás másolatát. 

4. A bortermelő által maximálisan beszállítható borászati termék mennyisége:

Egy bortermelő a támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat be lepárlóüzembe krízislepárlás céljából. A beszállítását vagy beszállíttatását az a lepárlást kezdeményező bortermelő végzi vagy végezteti, aki a borászati terméktétel végső származási bizonyítványán, és a borászati terméktétel első származási bizonyítványán mennyiségarányosan legalább 95%-ban szerepel. A borászati termék tényleges alkoholtartalma el kell, hogy érje, vagy meghaladja a 11 v/v%-ot., valamint a beszállított borászati termék nem tartalmazhat 2021-es évjáratú borászati terméktételt. 

A Magyar Államkincstár 66/2021. (IX. 9.) számú KÖZLEMÉNYE tartalmazza a részvételi szándék nyomtatvány közzétételét. 

Az ügyfél-nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változásbejelentési kötelezettségének teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény rendelkezései irányadóak. 

A krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándékot – annak mellékletével együtt a közleményben megjelent, 1. melléklet szerinti (B4060 jelű bejelentőlap) nyomtatványon kell benyújtani postai úton, vagy személyesen az közleményben található címre. 

A Magyar Államkincstár 68/2021. (IX. 10.) számú KÖZLEMÉNYÉBEN található a nyilvántartásba vett lepárlóüzemek és elfogadott lepárlási vállalásaik az alábbiak szerint:  

 

A kiadott rendelet részletesen megtalálható az alábbi helyen:  

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21166.pdf#page=13&zoom=100,0,0  

A Magyar Államkincstár által kiadott közlemény részvételi szándékról:  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/66-2021-ix-9-szamu-kincstar-kozlemeny  

A Magyar Államkincstár által kiadott közlemény a nyilvántartásba vett lepárlóüzemek és elfogadott lepárlási vállalásaikről: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/68-2021-ix-10-szamu-kincstar-kozlemeny  

 

NAK/Katona Petra 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése