Élelmiszer-feldolgozás

Módosító javaslatok készültek az áruk nem preferenciális származására vonatkozóan. 

A felhatalmazáson alapuló jelenlegi módosító rendelet célja egyrészt az áruk nem preferenciális származásáról szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott egyes szabályok pontosítása, különös tekintettel  

  • a teljes egészében egyetlen országban vagy területen előállított növényi termékekre 
  • olyan termékekre, amelyek előállításában több ország vagy területet vett részt 
  • olyan termékekre, amelyek feldolgozása vagy megmunkálása gazdasági szempontból nem indokolt. 

Másrészt frissíti az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 22-01., 22-03. És 22-04. mellékleteit a Harmonizált Rendszer3 2022-es változatának megfelelően. 

A tervezet alapján továbbra is elmondható, hogy az Uniós Vámkódex (952/2013 EU rendelet) 60. cikkhez kapcsolódva a teljes egészében egyetlen országban vagy területen előállított árukat az adott országból vagy területről származónak kell tekinteni. Annak tisztázása érdekében viszont, hogy miként lehet meghatározni azoknak a növényi termékeknek a nem preferenciális eredetét, amelyeket teljes egészében egyetlen országban vagy területen teljes egészében előállítottnak kell tekinteni, pontosítani kell a vonatkozó szabályokat. A pontosítást követően a meghatározás alapján olyan növényi terméket tekintenének teljes egészében adott országból származónak, amit csak az adott országban vagy területen termesztettek és takarítottak be. 

Azon termékek nem preferenciális származásának meghatározásához, melyek feldolgozása nem gazdaságilag indokolt, meg kell határozni, hogy a „felhasznált anyagok nagyobb részének” meghatározására az említett anyagok tömegén vagy értékén alapul. A minimális műveletek továbbra sem minősülnek lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozásnak vagy megmunkálásnak a nem preferenciális származás megszerzése céljából. Az egyértelműsítés kedvéért az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 34. cikkét ki kell egészíteni annak megállapításával, hogy az ilyen árukat úgy kell tekinteni, hogy az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkálás abban az országban vagy területen ment végbe, ahonnan az anyagok jelentős része származott, akár az anyagok súlyát, akár azok értékét kell figyelembe venni a Harmonizált Rendszer fejezeteinek megfelelően. Ha a végterméket a Harmonizált Rendszer 1–29. Vagy 31–40. Árucsoportjába kell besorolni, az anyagok legnagyobb hányadának elvét az anyagok súlya alapján kell meghatározni. Ha a végterméket a Harmonizált Rendszer 30. vagy 41–97. Árucsoportjába kell besorolni, az anyagok értékét kell figyelembe venni. 

Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 22-01. melléklete egyedi szabályokat mond ki annak az országnak a meghatározására, ahol az előállításban egynél több ország vett részt, tehát ahol a legutolsó lényeges megmunkálás történt és az áruk jelentős átalakuláson mentek keresztül. Az említett mellékletben szereplő szabályokat az ott felsorolt árukra kell alkalmazni, a Harmonizált Rendszerbe történő besorolásuk alapján. Mivel a Harmonizált Rendszert 2022-es változatában módosították, a 22-01. Mellékletet ennek megfelelően frissíteni kell. 

A Harmonizált Rendszer 2022. évi változata csak 2022. január 1-jétől alkalmazandó, ezért az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 22.01., 22.03. És 22.04. mellékleteinek a Harmonizált Rendszer 2022. évi változatából eredő módosításait 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. 

A részletes szöveget és a rendelet tervezett új mellékleteit az Európai Bizottság honlapján találják, ezeket 2021. július 5-ig lehet véleményezni. A dokumentumok csak angol nyelven érhetők el, ám az észrevételeket -regisztrációt követően- magyar nyelven is be lehet küldeni. 

 

(Pető Krisztina/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése