Élelmiszer-feldolgozás

A 2021-2027 közötti programozási időszak átmeneti éveinek első, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatását célzó pályázati felhívás az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a hatékonyság növelését segíti elő a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével.

A felhívás keretében maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi főbb jogosultsági feltételek és elvárások mellett:

 • a támogatás a TEÁOR 10’ és 11’-es tevékenységhez kapcsolódó élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek megvalósítása esetén igényelhető, kivéve a TEÁOR 10.20 Halfeldolgozás és tartósítást, valamint a 10.9 Takarmánygyártás tevékenységeket, amennyiben a támogatást igénylő:
  • mezőgazdasági termelőnek, vagy
  • mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozásnak minősül a Felhívás 4.1. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével. (Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.)
 • támogatható tevékenység a termeléshez vagy feldolgozáshoz kapcsolódó:
  • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,
  • az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz, valamint csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése,
  • az áruszállításhoz használható N1, N2 és N3 kategóriájú járművek beszerzése,
  • a fűtési/hűtési energiaigény, a használati melegvíz igény, a villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

 

A Felhívás keretében különösen nem támogatható tevékenységek:

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása,
 • mezőgazdasági erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése,
 • ingatlan vásárlás,
 • új üzem létesítése (zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás),
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása, használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése,
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Nem nyújtható támogatás jelen Felhívás keretében azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely:

 • a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik (ez a pályázati felhívás a későbbiekben jelenik meg);
 • a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen Felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

 

A Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. augusztus 31. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség:

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint, amelyből:

 • az élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésére 40 milliárd Ft,
 • a borászati üzemek fejlesztésére 10 milliárd Ft a tervezett igénybe vehető összeg.

A támogatás maximális mértéke az Annex I termékek gyártására irányuló kérelmek esetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Amennyiben az 1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) esetében a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, akkor a Felhívás keretében a regionális, vagy a csekélyösszegű, vagy a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási kategóriák előírásai alapján nyújtható támogatás.

A pályázattal kapcsolatos további információ a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatnál (06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását) kérhető, valamint élelmiszeripari koordinátor kollégáink is várják kérdéseiket.

 

(NAK/Szécsényi Tamás)

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése