Élelmiszer-feldolgozás

Néhány napja nyújtották be az adótörvények módosításáról szóló csomagban a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény változtatásával kapcsolatos előterjesztést a parlamentnek. Ennek értelmében több változás is történik a párlatoknál, az alábbiakban a legfontosabbakat emeljük ki.


A szabályok 2021. január 1-től kerülnek bevezetésre.
-    A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a szabályozó hatályba lépését követően a megszerzést követő 10 napon belül be kell jelenteni az állami adó-és vámhatósághoz.
-    A zárjegyigénylőnek az átvett és külföldre kiszállított zárjegyeket az átvételtől számított hat hónapon belül fel kell helyeznie a zárjegyköteles jövedéki termékre, vagy vissza kell hoznia belföldre.
-    Új elemként bekerül, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése, hibás teljesítése vagy valótlan tartalommal történő teljesítése esetén – a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett- 15 napos határidő tűzésével hívja fel a figyelmet a hiányosságok pótlására.
-    A jövedéki adó mértéke bérfőzött párlat esetén adott bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig hektoliterenként nulla forint, e felett 333.385 forint.
-    A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, mely mennyiség adómentes, viszont a szabály életbe lépését követően az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőzőnek bejelentést kell tennie az előállítást megelőzően az állami adó- és vámhatósághoz, ami alapján az származási igazolást állít ki, és küld meg a magánfőzőnek. Az igazolás kiadásáról az állami adó- és vámhatóság az önkormányzati adóhatóságot is értesíti.

Az intézkedésekről részletes információ a parlament honlapján található.


(NAK/Pető Krisztina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése