Élelmiszer-feldolgozás

Az adóalanynak az adófizetési kötelezettségét a bevallás benyújtására előírt határnapig kell teljesítenie, ennek határideje éves bevallást választó gazdálkodók esetében 2020. február 25-re, havi bevallást választók esetén tárgyhónapot követő hónap 20-ára esik.


Néhány kivételtől eltekintve, főszabály szerint a bevallást elektronikusan kell megtenni. Az adó alanya az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő, illetve az adóköteles terméket beszerző személy, szervezet. Érdemes rá figyelni, hogy ha az alkoholos ital első belföldi teljesítési helyű értékesítése 2014-ben, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (régi Jöt.) szerinti szabad forgalomba bocsátása pedig 2014. december 31-ét követően valósul meg, akkor az adókötelezettség nem az első belföldi értékesítést, hanem az alkoholos ital Jöt. szerinti szabad forgalomba bocsátását terheli. Az adó alanya az alkoholos ital Jöt. szerinti szabad forgalomba bocsátója lesz.

Az egészségmegőrző programhoz kapcsolódó, 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezés lehetővé tette, hogy az adóalany a fizetendő termékadó összegét csökkentse az adómegállapítási időszakban ilyen programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel és ráfordításaival. Ez a lehetőség 2019. január 1-jével megszűnt, jelenleg felajánlás történhet ilyen programok finanszírozására, azzal, hogy az adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet. A rendelkezés adómegállapítási időszakonként tehető, egy időszakban fel nem ajánlott adó összege nem görgethető és összeadható egy későbbi időszaki bevallásban.

Bővebb információ a NAV honlapján található.


NAK/Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése