Élelmiszer-feldolgozás

Az iskolatej programban részt vevő oktatási intézmények kötelesek nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett végső kedvezményezettek számáról, a leszállított és a kiosztott tejtermékek mennyiségéről termékkategóriánkénti részletezésben.


A nyilvántartás eredeti példányát az intézmény vezetőjének jóvá kell hagynia, a dokumentumot pedig meg kell őrizni a támogatási időszak lejártát követő öt évig, illetve helyszíni ellenőrzés esetén biztosítani kell a hozzáférést. Ha a támogatás igénylője a szállító, akkor köteles - a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint - nyilvántartást vezetni a nevelési-oktatási intézményekről, valamint az ezeknek az intézményeknek szállított termékekről és azok mennyiségéről.

Érdemes már a kifizetési kérelem benyújtására is felkészülni, melyet a meghatározott szállítási időszakokban kiszállított tejtermékekre (legutóbbi: augusztus 1. és október 31.) vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújthat be a Kincstárhoz a kérelmező elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.


NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése