Adózás

A különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató, kompenzációs rendszert alkalmazni kívánó adóalanynak egyéb adózási módot is szükséges megjelölnie az adóhatósághoz történő bejelentkezéskor azokra az ügyletekre tekintettel, amikor a kompenzációs rendszer alkalmazására a jogszabályi feltételek hiánya miatt nincs lehetőség. A kompenzációs rendszer mellett választható az alanyi adómentes (ha az adott naptári évben az összes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás fejében megtérített, vagy megtérítendő ellenérték összege nem haladja meg a 12 millió forintot, nem számítandó be a kompenzációs felárra jogosító ügyletek ellenértéke), vagy éppen az általános szabályok szerinti áfa státusz.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok a kompenzációs rendszer alkalmazása mellett jellemzően alanyi adómentességet választanak az általános forgalmi adó rendszerében. Az említett gazdálkodói körnek különös figyelemmel kell lennie a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése esetén, ugyanis ezen értékesítések kívül esnek mind a kompenzációs felárra jogosító, mind az alanyi adómentes minőségben végezhető ügyletek köréből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 193. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék értékesítése esetén, amiből következően ezen ügylet tekintetében adófizetési kötelezettség terheli.

Az Áfa tv. 199. §-a alapján a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany e tevékenysége körében előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult. Ebből adódóan a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó tárgyi eszközök, így a mezőgazdasági tevékenységhez beszerzett gépek - tekintetében figyelemmel kell lenni az Áfa tv. 135. §-a szerinti korrekcióra.

A beszerzéstől számított 60 hónapon belüli eladás esetén (figyelési időn belül) utólagosan levonható válik a beszerzéskor vissza nem igényelt áfa időarányos része a fizetendő áfából (a levont adó összege nem haladhatja meg az értékesítéskor fizetendő adó összegét).

Fontos megjegyezni továbbá, hogy tárgyi eszköz értékesítése esetén a korrekciót kizárólag a figyelési időn belüli értékesítésnél lehet elvégezni, a figyelési időn túli értékesítésnél nincs pótlólagos adólevonás lehetőség.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

 

NAK / Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám