Adózás

2023november 23-án hatályba lépett a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). Ez a rendelet hatályon kívül helyezte az 52/2010. FVM rendeletet, így már az új rendelet határozza meg a mennyiségi korlátot abban az esetben, ha az őstermelő e rendelet szerinti kistermelőként termékeket állít elő, vagy nyújt szolgáltatásokat.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kistermelő kistermelői élelmiszert továbbra is csak végső fogyasztónak, illetve kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari létesítménynek értékesíthet, annyi változtatással, hogy kistermelő a továbbiakban már nem csak magánszemély, hanem jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet.

Az újonnan hatályba léptetett Rendelet 3. számú melléklete szerint a kis mennyiség meghatározásánál két kategória került kialakításra.  Az I. kategória tartalmazza a korábbi kistermelői mennyiségeket, ami azon élelmiszer előállítására vonatkozik, amikor is a kistermelő saját maga által megtermelt alapanyagból, valamint az adott élelmiszer előállításához szükséges egyéb olyan vásárolt összetevőből dolgozik, amelynek megtermelése tőle észszerűen nem elvárható. A II. kategóriában a maximális mennyiségek bővítésére került sor. A II. kategória szerinti kistermelő a 3. mellékletben meghatározott kis mennyiségben saját maga által megtermelt alapterméket vagy abból előállított és hazai előállítású, vásárolt alaptermékből, valamint egyéb vásárolt összetevőből élelmiszer előállítását és értékesítését is végezheti.

A Rendeletben szereplő elkülönült mennyiségi kategóriák létrejöttével szükséges vizsgálni azoknak az e tevékenységekből származó jövedelem adózására gyakorolt hatását is.

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csgtv.) 2. § c) pontja szerint kiegészítő őstermelői tevékenységnek számít a mezőgazdasági termékből történő élelmiszer előállítása mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó termékfeldolgozás kivételével, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget akár az I vagy a II kategória szerint. (Ha az őstermelő nem a saját gazdaságában előállított alapanyag felhasználásával készített élelmiszert értékesíti, akkor az már kiegészítő őstermelői tevékenység.)

A Csgtv. 2. § e) pontja értelmében mező-, erdőgazdasági tevékenységnek számít a Földforgalmi törvény 5. § 18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 85. pontja alapján mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel: a Csgtv. szerinti őstermelői tevékenységből származó bevétel, azzal a megjegyzéssel, hogy nem tekinthető őstermelői tevékenységből származó bevételnek a kiegészítő őstermelői tevékenység (a továbbiakban: kiegészítő tevékenység), tevékenységek bevétele, ha annak mértéke – több kiegészítő tevékenység esetében együttesen számítva – a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti bevételi arányt meghaladja, továbbá azzal, hogy amennyiben a kiegészítő tevékenység, tevékenységek bevétele az említett bevételi arányt meghaladja, a kiegészítő tevékenységből származó teljes bevételre az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

A személyi jövedelemadózás szempontjából a saját gazdaságban végzett őstermelői tevékenységekből származó termékek feldolgozásából származó bevétel tehát mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó bevételnek minősül, és nem vonatkozik arra a 25 százalékos korlát a Rendeletben meghatározott kis mennyiségnek megfelelő határig. [Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az alaptermék feldolgozás nélküli értékesítése mezőgazdasági tevékenységként kezelendő, azaz minden korlát nélkül végezhető.]

A Rendelet 3. § (6) bekezdésének cc) pontja alapján a tevékenységét újonnan kezdő kistermelőnek a nyilvántartásba vételkor szükséges bejelenteni a járási hivatalnak, hogy a Rendelet 3. mellékletben meghatározott I. vagy II. kategória szerinti mennyiségben kíván alapterméket, illetve élelmiszert előállítani. Ebben az esetben a kis mennyiség meghatározásánál az általa választott, és bejelentett kategória szerinti mennyiség az iránydó.

Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet alapján nyilvántartásba vett és kistermelői regisztrációs számmal ellátott kistermelőkre 2024. május 1-től hatályosak az új szabályok. Amennyiben az érintett kistermelő nem kíván a II. kategóriába „átlépni”, úgy jogfolytonosan bejelentés nélkül átfordul a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott I. kategória szerinti kistermelői státuszba. Ebben az esetben is a kis mennyiség meghatározásánál az I. kategória szerinti mennyiség az irányadó.

Ha a korábban már nyilvántartásba vett kistermelő a 3. mellékletben meghatározott, II. kategória szerinti mennyiségben kíván alapterméket, illetve élelmiszert előállítani, és ezt a Rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül bejelenti a járási hivatalnak, úgy a tevékenység végzéséhez szükséges minimális élelmiszeripari szakképesítés, szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakma, szakképzettség vagy rész-szakképesítés megszerzésére vonatkozó kötelezettséget a bejelentést követő egy éven belül kell csak teljesítenie. Az I. és II. kategóriák közötti év közbeni váltás esetén a kis mennyiség meghatározása arányos módon kerül megállapításra az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó heti maximális mennyiség betartásával.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

NAK / Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám