Adózás

2024. január 1-től megemelkedett jövedéki adómértékkel kell kalkulálni a gazdálkodóknak, amelynek értelmében a gázolajnál 142,9 forint lesz literenként az adó mértéke. Ezzel egyidejűleg a mezőgazdasági termelő a megemelkedett jövedéki adó mértékének magasabb százaléka után érvényesíthet visszaigénylési jogosultságot.

A fentiekre való tekintettel aktualizálásra kerültek a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigényléssel kapcsolatos tudnivalók, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni!

A mezőgazdasági őstermelő (az őstermelők családi gazdasága esetében annak képviselője) jogosult a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszaigénylésnél az elszámolható gázolaj mennyisége évente maximum 97 liter/ha lehet. Amennyiben a naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, úgy ennek arányában változik a visszatéríthető adó összege, tehát a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe.

PÉLDÁUL

Területnövekedés esetében, ha van egy 100 hektáros terület, amelyhez június 15-én további 10 hektárt vásárolunk, ebben az esetben a visszatéríthető gázolaj mennyisége a következő:

Figyelembe

veendő

időszak

Figyelembe veendő hónapok száma

Mezőgazdasági

terület

1 ha-ra jutó gázolaj

mennyiség

Területegységre jutó gázolaj

mennyiség

Területegységre jutó gázolaj mennyiség

az adott időszakban

(itt kerekítünk!)

januártól

június

6

100 ha

8,083 l

808,33 l

4 850 l

július

december

6

110 ha

889,16 l

5 335 l

Tehát, tárgyi évben a visszatéríthető gázolaj mennyisége összesen:

10 185 l

*Fontos: A számításnál a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni!  

Területcsökkenés esetében, ha van egy 100 hektáros terület, amelyből június 15-én eladunk 10 hektárt, ebben az esetben a visszatéríthető gázolaj mennyisége a következő:

Figyelembe

veendő

időszak

Figyelembe veendő hónapok száma

Mezőgazdasági

terület nagysága

1 ha-ra jutó gázolaj mennyiség

területegységre jutó gázolaj

mennyiség

Területegységre gázolaj mennyiség az adott időszakban

(itt kerekítünk!)

januártól

június

6

100 ha

8,083 l

808,33 l

4 850 l

július

december

6

90 ha

727,49 l

4 365 l

Tehát, tárgyi évben a visszatéríthető gázolaj mennyisége összesen:

9 215 l

*Fontos: A számításnál a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni! 

FONTOS! A jövedéki termék adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója, tehát a számla keltekor érvényben lévő jövedéki adómértéket kell mindig figyelemebe venni!

Főszabály szerint a gázolaj utáni adómérték a kőolaj világpiaci árához igazodik, ez azt jelenti, hogy:

Ha a kőolaj világpiaci ára

úgy a

jövedéki adó

mértéke

a visszaigényelhető adó mértéke,

legfeljebb a

97 l/ha/év megfizetett adójának

magas

(meghaladja 50 dollár/hordó értéket)

142 900 Ft/ezer liter

szerinti adómérték alkalmazása esetén

86 %-a

alacsony

(nem haladja meg az 50 dollár/hordó értéket)

152 900 Ft/ezer liter

szerinti adómérték alkalmazása esetén

87 %-a

Az adómérték meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 2 fajtakódú gázolajat különböztetünk meg jelenleg a piacon:

 • egyrészt a 016-as fajtakódú gázolajat, amelyre nem vonatkozott a hatósági árszabás, ebben az esetben a fenti főszabály szerint kell(ett) eljárni;
 • másrészt a „2710 20 11 KN” kódú dízelgázolaj (088-as fajtakód), amelyre vonatkozott a hatósági árszabás.

A „2710 20 11 KN-kódú dízelgázolajat” a 2022. december 06-ig hatályos jogszabályok hatósági áras termékként definiálták, amelynek legmagasabb, beszállító által alkalmazható bruttó nagykereskedelmi eladási ára 480 Ft/l-ben került megállapításra, és amelynek jövedéki adója a Kormány rendelkezéseinek köszönhetően, ebben az időszakban, 2 lépcsőben is csökkentésre került, azonban 2022. december 6-án 23.00 órától a benzinárstop eltörlésével újra mindenki piaci áron tankolhat. Ezzel párhuzamosan a jövedéki adó tekintetében is korrigálás történt, vagyis visszaállt a hatósági ár bevezetését megelőző állapot. Ennek megfelelően a gázolaj jövedéki adó-mértéke újra 110,35 forint/l-ben került rögzítésre.

Időszakok

„2710 20 11 KN” kódú dízelgázolaj visszaigényelhető adómértéke

2021. 04. 01. 2022. 02. 28-án 13 óra előtt

főszabály szerint alakult, azaz a:

110,35 Ft/l 82%-a

90,487 Ft/l

2022. 02. 28-án 13 óra után 2022. 03. 10-e 22 óra előtt

1. lépcsős csökkentést követően:

105,35 Ft/l 82 %-a

86,387 Ft/l

2022. 03. 10-én 22 óra után2022. 06. 30.

2. lépcsős csökkentést követően:

85,35 Ft/l 82 %-a

69,987 Ft/l

2022. 07. 01. – 2022. 12. 06-a 23 óra előtt

a hatósági ár megszűnéséig:

85,35 Ft/l 82 %-a

69,987 Ft/l

2022. 12. 06-án 23.00 óra után – 2023. 12. 31.

ismét főszabály szerint alakul:

110,35 Ft/l 82 %-a

90,487 Ft/l

2024. 01. 01. -

főszabály szerint alakul, azaz a:

142,90 Ft/l 86 %-a

122,894 Ft/l

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelőlen kell eljárni. Vonatkozó jogszabályok:

 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
 • az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény
 • a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

NAK / dr. Buzás Tivadar

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám