Adózás

Gyakran felmerül a kérdés a gazdálkodók körében, miszerint növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás TEÁOR kódja alatt a megtermelt javak értékesítése piacokon, vagy online térben egyaránt végezhető-e vagy ehhez külön kereskedelmi kód felvétele is szükséges. A kérdés egyértelmű tisztázása különösen az érintett ügyletek adóügyi bizonylatolása szempontjából elengedhetetlen.

Főszabály szerint az adóalany köteles a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésekről a termék beszerzője részére számla kibocsátásáról gondoskodni. Az Áfa tv.-ben meghatározott jogszabályi feltételek teljesülése esetén az értékesítő adóalany azonban mentesülhet a számlakiállítási kötelezettség alól, ilyenkor viszont a beszerző részére nyugta kibocsátásáról kell gondoskodnia.

A hatályos pénztárgépes rendelet (48/2013. NGM rendelet) 1. számú mellékletében deklaratív meghatározásra kerülnek azok a tevékenységi körök, amelyek végzése esetén az adóalany köteles a nyugtaadási kötelezettségét pénztárgéppel teljesíteni, kézi nyugta kiállítására ebben az esetben nincs lehetőség.

A csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet (TEÁOR ’08 47.91) a hatályos pénztárgéprendelet tartalmazza, mint olyan tevékenységet, amely pénztárgéphasználati kötelezettséget keletkeztet, azonban a piacokon, vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken történő kiskereskedelmi értékesítésre (TEÁOR ’08 47.8) nem terjed ki (ide tartozik a közterületi értékesítés is), azaz e kereskedelmi tevékenység folytatása – ilyen helyen történő kiskereskedelmi értékesítés – esetén az hatályos rendelkezések alapján nem kötelező a pénztárgépes nyugtaadás, az értékesítés adóügyi bizonylataként kézzel kiállított nyugta is elegendő.

A fentiek alapján, ha a mezőgazdasági őstermelőnek az általa megtermelt javak érétékesítéséhez külön kereskedelmi kód felvételére lenne szüksége és nem végezhetné azt, a TEÁOR’08 01 kód alatt, úgy az online térbe történő kiskereskedelem esetén pénztárgéphasználatára válna kötelezetté.

A Központi Statisztikai Hivatal álláspontja szerint azonban statisztikai szempontból a mezőgazdasági őstermelők által végzett növénytermesztés, állattenyésztés keretében megtermelt javak értékesítése (akár piacon, akár interneten keresztül) beletartozik a TEÁOR’08 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások tételeibe, ezáltal az értékesítéshez statisztikai szempontból nem szükséges külön kereskedelmi kód felvétele.

Ez azt jelenti, hogy a terményeiket akár piacon, akár interneten keresztül értékesíti a mezőgazdasági őstermelő - tekintettel arra, hogy a TEÁOR’08 01 tevékenységi kör nem tartozik a pénztárgépes rendelet által meghatározott pénztárgéphasználatához kötött tevékenységi körök közé -, ezen ügyletekről számla kiállításával, vagy a számlakiállítási kötelezettség alóli mentesülés esetén kézi nyugta kibocsátásával gondoskodhat. Megjegyzendő továbbá, hogy az ilyen módon megszerzett bevétel személyi jövedelemadózás szempontjából mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevételnek minősül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelőlen kell eljárni. Vonatkozó jogszabályok:

 • az általános forgalmi adóról évi CXXVII. törvény
 • a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
 • a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény

NAK / Dr. Buzás Tivadar

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám