Adózás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) saját mezőgazdasági tevékenység fogalma van. A fogalomnak megfelelő mezőgazdasági tevékenységet végző áfaalany (legyen az magánszemély, társaság, szövetkezet vagy egyéb szervezet) e tevékenysége után különös adózási mód szerint, kompenzációs rendszerben adózik, ha az Áfa tv.-ben meghatározott feltételeknek megfelel, vagyis különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, és különleges jogállását nem változtatta meg, vagyis a kompenzációs rendszer alkalmazásáról nem mondott le. (A különleges jogállású adóalany a kompenzációs felárra jogosító ügyleteinél áfafizetésre nem kötelezett, és ezen ügyleteivel összefüggésben adólevonásra nem jogosult.)

Mezőgazdasági tevékenység az Áfa tv. 7. sz. melléklet I. részében meghatározott termékek értékesítése, feltéve, hogy a termékek előállítását, feldolgozását az adóalany saját vállalkozásában végzi és a termék beszerzője olyan belföldi vagy külföldi áfaalany, illetve másik tagállambeli nem adóalany jogi személy, aki/amely kompenzációs felárra – ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is – nem jogosult.

Mezőgazdasági tevékenység továbbá az Áfa tv. 7. sz. melléklet II. részében meghatározott szolgáltatások nyújtása, feltéve, hogy azok teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja, egyéb módon hasznosítja, és a szolgáltatás igénybevevője olyan – belföldi vagy külföldi – áfaalany vagy másik tagállambeli nem adóalany jogi személy, aki/amely kompenzációs felárra – ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is – nem jogosult.

Az Áfa tv. számlázással kapcsolatos főszabálya, hogy az ügyletről az értékesítést végző/szolgáltatást nyújtó adóalany köteles számlát kibocsátani. Az Áfa tv. 7. számú mellékletében meghatározott kompenzációs felárra jogosító ügyletek esetében azonban, ha az értékesítést végző/szolgáltatásnyújtó különleges jogállású adóalany, és a beszerző/szolgáltatást igénybevevő az ügyletről felvásárlási jegyet bocsát ki, akkor a különleges jogállású adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, ami adminisztrációs könnyítés a rendszerben a kompenzációs felárra jogosult őstermelők számára.

A gyakorlatban azonban előfordulhat, hogy a belföldi felvásárló nem hajlandó felvásárlási jegyet kiállítani. Tekintettel arra, hogy a különleges jogállású mezőgazdasági őstermelőnek nincs jogszabályi lehetősége arra, hogy a felvásárlási jegy kiállítását „kikényszerítse” a termék beszerzőjétől/szolgáltatás igénybevevőjétől, ezáltal kénytelen saját maga számlát kiállítani az ügyletről.

 

Jogszabályi akadálya annak viszont nincs, hogy az őstermelő számla kiállítása mellett érvényesítse a kompenzációs felárat. A számlát ilyenkor úgy kell kiállítani az őstermelőnek, hogy

-      az adó alapja helyett a kompenzációs felár alapját,

-      az adó mértéke helyett az alkalmazott kompenzációs felár mértékét

-      az áthárított adó összege helyett az áthárított kompenzációs felárat

kell a számlán szerepeltetnie.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a belföldi adóalany felvásárló/szolgáltatás igénybevevője csak a felvásárlási jegyen felszámított kompenzációs felár levonására jogosult, a mezőgazdasági őstermelő számlájában felszámított kompenzációs felárat nem helyezheti levonásba.

 

NAK / Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám