Adózás

Elkészítette az adóhatóság a magánszemélyek 2022. adóévre szóló adóbevallási tervezetét a nyilvántartásaiban szereplő adatokból az adóévet követő év február hónapjának utolsó napjáig beérkezett kifizetői adatszolgáltatások alapján. Az elkészült tervezetek már 2023. március 1-től elérhetőek az eSZJA felületen. (http://eszja.nav.gov.hu)

Azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel, hagyományosan március 16-ig kérhették a NAV-tól adóbevallási tervezetük postázását (2023. március 16-a után az adóbevallási tervezet kizárólag személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető és vehető át 2023. május 22-ig). A bevallási tervezeteket az adóhivatal április 30-ig küldi ki az igénylők részére.

Ügyfélkaput azonban bármikor nyithat a magánszemély, és a regisztrációt követően a bevallási tervezet azonnal elérhető. Aki pedig egyéb elektronikus hozzáférési lehetőséggel – pl: e-személyi igazolvánnyal, telefonos azonosítással (RKTA) – bír, akkor a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja oldalon az azonosítás után ügyfélkapus regisztráció nélkül is megtekintheti a bevallási tervezetét.

A személyi jövedelemadó bevallást a magánszemélyek saját maguk is elkészíthetik. Az online felület is használható regisztráció mentesen. Ugyanott letölthető üres személyi jövedelemadó bevallás (22SZJA) is, amely hagyományos módon program segítsége nélkül is kitölthető. A nyomtatvány természetesen elérhető az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK-ban) is: ITT

Lényeges, hogy az adóköteles bevételt szerzett mezőgazdasági őstermelő, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély és az egyéni vállalkozó adóbevallási kötelezettségét akkor teljesíti, ha az adóbevallási tervezetét javítja vagy kiegészíti, illetve adóhatósági közreműködés nélkül bevallást nyújt be. Adózói közreműködés nélkül ezek a bevallási tervezetek a főszabálytól eltérően május 20-át követően sem válnak automatikusan bevallássá.

A mezőgazdasági őstermelő (adózási mód választásától függetlenül) továbbra is mentesül a bevallási kötelezettség alól, ha a támogatások nélkül számított bevétele nem érte el az adóévben az éves minimálbér felét (2022-ben a 1 200 000 forintot), és más bevallásköteles jövedelmet az adóévben nem szerzett, továbbá szociális hozzájárulási adó bevallási és elszámolási kötelezettsége sincs. Amennyiben az említett magánszemély mezőgazdasági őstermelésből származó bevétele nem éri el az adómentes bevételi értékhatárt, de más bevallásköteles jövedelme keletkezett (pl. munkaviszonyból származó jövedelem) az adott adóévben, és az adóhatóság által kiajánlott adóbevallási tervezet útján tesz eleget bevallási kötelezettségének, úgy az adómentes őstermelői bevételt nem kell továbbra sem szerepeltetni a tervezetben, ugyanakkor a tervezet jóváhagyása szükséges (papíralapú bevallási tervezet esetén a bevallási tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozatot kell kitölteni), melynek hiányában a bevallási tervezet nem válik automatikusan bevallássá.

Fontos kiemelni, hogy azok az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelők, akik az éves minimálbér felét meghaladó bevételre tettek szert az adóévben, de nem haladta meg a bevételük az éves minimálbér ötszörösét, habár mentesülnek a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól a bevallásukban az így szerzett bevételt/jövedelmet szerepeltetniük kell.

Amennyiben a tervezetet jóváhagyni, kiegészíteni, javítani szükséges, vagy adóhatósági közreműködés nélkül történik a bevallás benyújtása, akkor az erre rendelkezésre álló határidő 2023. május 22-e.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

 

Dr. Buzás Tivadar

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám