Adózás

Módosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja, amely korábban a családi őstermelői tevékenység esetén az őstermelők családi gazdasága tagjainál feltételül szabta az általános forgalmi adózás tekintetében is az azonos adózási mód választását. A jogszabály a továbbiakban már csak a személyi jövedelemadó megállapítása szempontjából szabja feltételül ugyanazon adózási mód alkalmazását, így az őstermelők családi gazdasága esetén már nem feltétel az azonos áfa jogállás.

A családi gazdaság nem önálló áfa alany, ezért a családi gazdaság tagjainak áfa alanyiságát személyenként kell vizsgálni. A fizetendő és levonható áfa független attól, hogy a mezőgazdasági tevékenységet családi gazdaság tagjaként, vagy önálló őstermelőként végzik.

A módosítás eredményeképpen a továbbiakban már nem okoz problémát például, ha a családi gazdaság egyik tagja áfás, a másik kompenzációs feláras őstermelő. Nincs akadálya annak sem, hogy a beszerzési számlákat (termékek, szolgáltatások) az áfás tag nevére állítsák ki (aki az Áfa tv.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén a későbbiekben az áfát levonásba is helyezheti), míg az értékesítést viszont a felvásárlók felé a kompenzációs feláras őstermelő végezze. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy ha nincs áfa köteles bevétele az áfás őstermelőnek, akkor a beszerzéseit valójában nem áfa köteles tevékenységéhez hasznosítja, és ebből következően a beszerzéseire eső általános forgalmi adó tekintetében levonási jogot nem gyakorolhat.

NAK/ Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ