Nemzetközi hírek

Az Európai Bizottság elfogadta a Horizont Európa keretprogram 2021–2022 közötti időszakra vonatkozó munkaprogramját, amely felvázolja azokat a célokat és konkrét tématerületeket, amelyek összesen 14,7 milliárd euró támogatást kapnak.

Ezek a beruházások segítenek felgyorsítani a zöld és a digitális átmenetet, hozzájárulnak a koronavírus világjárványból való kilábaláshoz, valamint az EU jövőbeli válságokkal szembeni ellenálló képességéhez. Támogatások, képzések és csereprogramok révén támogatják az európai kutatókat, hatékonyabb európai innovációs ökoszisztémákat építenek ki, és világszínvonalú kutatási infrastruktúrákat hoznak létre. Ösztönzik a részvételt Európa és világ szerte, ugyanakkor erősíteni fogják az Európai Kutatási Térséget. 

Az első pályázati felhívások már olvashatóak a Bizottság által működtetett "Funding & tender opportunities" portálon, de csak június 22-én nyílnak meg. 

Horizont Európa keretprogram kapcsán a következő eseményekre regisztrálhat: 

 • Június 23-án és 24-én kerülő megrendezésre a Európai Kutatási és Innovációs Napok, ahol a politikai döntéshozók, kutatók, innovátorok és polgárok megvitatják – többek között - a Horizont Európa keretprogramot. (Erről részletesebben itt írtunk.) 
 • Június 28. és július 9. kerül megrendezésre a potenciális pályázókat célzó Horizont Európa információs napok. (Erről részletesebben itt írtunk.) 

A Horizont Európa megvalósítja a klímasemlegességet és a digitális vezető szerepet: 

Összesen mintegy 5,8 milliárd eurót fektetnek kutatásba és innovációba, hogy támogassák az Európai Zöld Megállapodást (European Green Deal) és az Unió azon elkötelezettségét, hogy az Európai Unió 2050-ig a világ első éghajlat-semleges kontinensévé váljon. A Horizont Európa támogatja a projekteket, amelyek elősegítik az éghajlatváltozás tudományát, megoldásokat dolgoznak ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a változó éghajlathoz való alkalmazkodásra. Így várhatóan a projekt tevékenységek fenntartható és tisztességes módon felgyorsítják a tiszta energiára és a mobilitásra való átállást, elősegítik az élelmiszer-rendszerek adaptálását, támogatják a körforgásos és biomassza-alapú gazdaságot, fenntartják és fokozzák az ökoszisztémák természetes szénelnyelőit, és elősegítik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. 

A keretprogram fő célkitűzései közé tartozik az is, hogy ezt az évtizedet Európa digitális évtizedévé tegye, és még a jövőben is megalapozza az új digitális vállalkozások alapjait. Segíteni fogja például a digitális eszközökben és az adatalapú kutatásban és innovációban rejlő lehetőségek maximális kihasználását az egészségügy, a média, a kulturális örökség, a kreatív gazdaság, az energia, a mobilitás és az élelmiszertermelés területén, támogatva az ipari modellek korszerűsítését, elősegítve Európa ipari vezető szerepét. Az alapvető digitális technológiák fejlesztését 2021-2022 között mintegy 4 milliárd euróval támogatja a Horizont Európa keretprogram. 

A 2021-2022-es munkaprogram összesen mintegy 1,9 milliárd euró összeget fordít a koronavírus világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításának elősegítésére. A "NextGenerationEU" programmal összhangban a finanszírozás hozzájárul a koronavírus utáni Európa felépítéséhez, amely nemcsak környezeti igényekkel összeegyeztethetőbb és digitálisabb, hanem a jelenlegi és az elkövetkező kihívásokkal szemben is ellenállóbb. Ez magában foglalja az egészségügyi rendszerek korszerűsítését célzó témákat és a kutatási kapacitásokhoz való hozzájárulást, különösen a vakcina fejlesztések területén. 

Nemzetközi együttműködés a nagyobb hatás érdekében: stratégiai, nyílt és kölcsönös együttműködés: 

A kutatás és innováció terén folytatott nemzetközi együttműködés elengedhetetlen a globális kihívások kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy Európa hozzáférhessen a világ más területein fejlődő erőforrásokhoz, know-how-hoz, tudományos kiválósághoz, értékláncokhoz és piacokhoz. Az Európai Bizottság 2021 májusában bemutatta a Kutatás és Innováció Globális Megközelítését és Európa nemzetközi együttműködési stratégiáját a változó világban. Ezzel az a Bizottság célja, hogy multilateralizmuson, nyitottságon és kölcsönösségen alapuló megoldásokat kínáljon és megkönnyítse a globális kihívásokra adott globális válaszokat. 

A Horizont Európa 2021-2022-es munkaprogramja célzott intézkedéseket tartalmaz olyan területeken, mint a biológiai sokféleség, az éghajlatvédelem, a környezeti megfigyelések, az óceánkutatás vagy a globális egészségügy. Emellett célzottan lép fel az Európai Unión kívüli kulcsfontosságú partnerekkel, beleértve az első ambiciózus és átfogó „Afrika-kezdeményezést”. 

A Horizont Európa keretprogram nyitott a világ számára. Az Európai Unión kívüli országok Horizont Európa programhoz való csatlakozása kibővíti a teljes program földrajzi hatókörét, és további részvételi lehetőségeket kínál a kutatók, tudósok, vállalatok, intézmények és egyéb érdekeltek számára, általában a tagállamokéval azonos feltételek mellett. Az Európai Unió stratégiai eszközeinek, érdekeinek, autonómiájának és biztonságának védelme érdekében, valamint a Horizont Európa rendelettel összhangban a program csak nagyon kis számú cselekvésre korlátozza a részvételt. Ez a korlátozás kivételes és kellően indokolt, a tagállamokkal egyetértésben és a kétoldalú megállapodásokban vállalt uniós kötelezettségek teljes tiszteletben tartásával. 

 

(NAK/Nagy Szilvia – Forrás: Európai Bizottság oldala) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám