Okmányhitelesítés

 

Jelenleg a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 16/A. § alapján „Az agrárkamara állítja ki, illetve hitelesíti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek vonatkozásában az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat.”


A Származási Bizonyítvány felhasználása


A származási bizonyítvány "Certificate of Origin" jellegzetesen árut kísérő okmány, amely igazolja az áruk származását, és a legtöbb ország vámhatósága megköveteli azt az import vámeljárás során, amikor harmadik országban történik a vámkezelés. Ezen kívül szükséges export előfinanszírozó hitelprogram keretében nyújtott banki hitel felvételéhez, ahol a hitelfedezetet az exportálni kívánt áru biztosítja. Leggyakrabban az ügyfél, illetve partnere kérése alapján kerül kibocsátásra, néhány helyen megkövetelik a konzuli hitelesítést is a kamara által történő hitelesítést követően.


A származási garnitúra kinézete


A formanyomtatvány, mely három lapból áll, értékesítését és hitelesítését a NAK megyei igazgatóságai végzik.
Részei:
·    Eredeti/Original: az importőr ország vámhatósága számára
·    Másolat/Copy: az exportőr számára
·    Kérelem: kamaránál marad


A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok


·    származási bizonyítvány „Kérelem” példánya (rózsaszín lap)
·    export számla
·    kérelem és az ügytípustól függő nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásához
·    cégkivonat, aláírási címpéldány leadása első alkalommal, és változás esetén
·    meghatalmazás, ha nem az aláíró személy jár el
·    ha a kérelmező nem azonos az exportőrrel, a kérelmező cégkivonata, aláírási címpéldánya, eljárásra vonatkozó meghatalmazása
·    a származást alátámasztó egyéb dokumentumok (magyar gyártó esetén gyártói nyilatkozat, unió területén lévő gyártó esetén beszállítói nyilatkozat, harmadik országból származó hiteles származási bizonyítvány, igazolt vámokmányok, (EUR.1 szállítási bizonyítvány) egyéb a származást megerősítő dokumentum lehet.)


Származási bizonyítvány a származás igazolásához tartozó, és azt alátámasztó dokumentum(ok) bemutatásával bocsátható ki.


Az egységesített kérelem- és nyilatkozatmintákat az okmányhitelesítő kollégák bocsátják a kérelmező rendelkezésére.


Okmányhitelesítés helye


Az okmányok hitelesítése a NAK Megyei Igazgatóságain történik munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján. A megyei elérhetőségeket itt találhatóak: http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok


Okmányhitelesítésért fizetendő díjak


·    Származási bizonyítvány hitelesítése tagnak: 4800 Ft,
·    Származási bizonyítvány hitelesítése nem tagnak: 10400 Ft,
·    Másolathitelesítés tagnak: 1920 Ft,
·    Másolathitelesítés nem tagnak: 4160 Ft,
·    Ker. okmányok láttamozása tagnak: 1920 Ft,
·    Ker. okmányok láttamozása nem tagnak: 4160 Ft,
·    Exportszámla hitelesítés tagnak: 4800 Ft.
·    Exportszámla hitelesítés nem tagnak: 10400 Ft
·    Nyomtatvány garnitúra egységára: 200 Ft/db

(A kedvezményes díj igénybevételének feltétele a rendezett NAK-tagsági viszony.)

 

  pdf Származási bizonyítvány kitöltési útmutató (297 KB)

  pdf Jogi tájékoztató (461 KB)

 

 

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ