Kertészet

A „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6-ra módosul, változnak továbbá az értékelési határnapok.

 


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című pályázatra támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 06-tól 2019. január 7-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projekteket együttesen bírálják el: 2017: február 6., március 6., április 06., július 6., október 6.; 2018: január 8., április 9., július 9., október 9.; 2019. január 7.
A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.


Továbbá az EMVA Irányító Hatóság közleménye szerint a felhívás 3.1.1. d) és e) pontok szerinti tevékenységek (traktor, talajművelő és műtrágyaszóró gépek beszerzése) vonatkozásában abban az esetben igényelhető támogatás, ha a támogatási kérelmet benyújtó igazolja, hogy a felhívás 4.1.1. a) pontja alapján meghatározott mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretének legalább 75 %-a kertészeti tevékenységből származik.
A felhívás főszabályként előírja, hogy a Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell venni. E főszabály alkalmazása érvényes a felhívás 3.4.1..1. C) 7. és 8. pontjai tekintetében is. Ennek megfelelően a partner, illetve kapcsolódó vállalkozásnak minősülő vállalkozások együttes üzemméretének vizsgálata a legalább 75 %-os kertészeti tevékenységből származó üzemméret igazolása során is szükséges.

 


(forrás: palyazat.gov.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei