Mezőgazdasági termelés

Az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport által közzétett újabb kommunikációs anyagban egy német tanulmány eredményeire hívják fel a figyelmet, mely elemzés kimutatta, hogy a tejelőmarhák esetében a nagyobb állománylétszámok valójában nem járnak együtt gyengébb állatjóléttel.

Egy 3 085 német tejtermelő gazdaság összesen 376 415 tehenére vonatkozó adatoknak a felhasználásával végzett kutatási projekt megállapította, hogy a nagyobb állománylétszámú tejtermelő gazdaságok esetében − amelyeket gyakran bírálnak, hogy azokban a magasabb állománylétszámok miatt gyengébb az állatjólét szintje – nem feltétlenül tapasztalható rosszabb állatjóléti szint. A tanulmány fő célja az volt, hogy megvizsgálja az állatjólét és a német tejelő gazdaságok állománymérete közötti kapcsolatot. Az elemzett minták a világ negyedik legnagyobb tejtermelőjének számító Németország tejtermelési szerkezetének változatos struktúrájára hasonlítottak, azt visszatükrözték és a tejtermelő gazdaságok méretének széles skáláját fedték le. A vizsgált gazdaságok állománylétszáma 7 tehéntől 2 900 tehénig terjedt, az átlagos gazdaságméret pedig 122 tehenes volt.

Fotó: ELV - German study shows larger dairy herds not de facto associated with poorer animal welfare

A vizsgált gazdaságok 98%-a hagyományos, 2%-a pedig biogazdálkodást folytatott, 93%-uk tejtermelésre szakosodott. A gazdaságok átlagos mérete 141 hektár volt, amelynek 73%-a gyepterület volt és a gazdaságok 55%-ában alkalmaztak legeltetést a tehenek esetében. Az állatjóléti mutatót (a továbbiakban: AWI) egy nagyobb, a tejtermelés fenntarthatóságával foglalkozó projekt részeként dolgozták ki, szoros együttműködésben a tejipari értéklánc olyan szakértőivel, mint például a haszonállatok jólétét vizsgáló kutatók, gazdálkodók és a tejipar képviselői. Ez az index az elhelyezést, a takarmányozást, az egészségi állapotot, a viselkedést, az éhséget és a szomjúságot, a szorongást és a fájdalmat, a sérülést vagy betegséget, a mozgásszabadságot, a külső éghajlati ingereknek való kitettséget, a boxok és a padlózat típusát, a pihenőhelyeket és az itatókat egyaránt magába foglalta.

Az eredmények azt mutatták, hogy a nagyobb gazdaságok jobb AWI-t értek el, mint a kisebb gazdaságok. Még ha a hatás mértéke kicsi is volt az eredmény mégis ellentétes azzal a széles körben elterjedt feltételezéssel, hogy a nagyobb méretű gazdaságokban rosszabb az állatjólét. Valamennyi állományméret kategóriában az állatjóléti indexek jelentős eltéréseket mutattak az egyes állományok között és nem az állományméret az egyetlen tényező, amely befolyásolja az állatjóléti szintet az egyes gazdaságokban. A gazdaság vezetőjének tudása és képességei, valamint a gazdálkodók, gondozók által az állatokra fordítható idő mennyisége szintén pozitívan befolyásolja az állatjólétet.

Még ha a kötetlen tartási rendszerű gazdaságok átlagosan magasabb állatjóléti indexet is értek el, mint a kötött tartási rendszerűek, az állatjóléti index-értékek szórása azt mutatta, hogy a tartási rendszertől függetlenül magas és alacsony állatjóléti index-értékeket is el lehet érni. Ennek oka, hogy bizonyos mutatók, mint például az egy tehénre jutó pihenőterület mérete, függetlenek a tejelő állományok esetében alkalmazott istállórendszer típusától és helyettesíthetnek más tényezőket. A tanulmány továbbá azt is megállapította, hogy az állatjóléti index nagymértékű eltérést mutat az állományok között minden állományméret-kategóriában, a régiókon belüli különbségek nagyobbak voltak, mint a régiók közöttiek és az eltérések azonos méretű állományokon belüli is nyilvánvalóak voltak.

Ezek az eredmények megerősítik azt a tényt, hogy az állomány mérete csekély hatással van a gazdaságspecifikus állatjóléti szintekre és mind a kis, mind a közepes, mind pedig a nagy méretű tejtermelő gazdaságokban van lehetőség a jobb állatjólét elérésére. Ezért az állatjóléttel kapcsolatos nyilvános viták és politikai döntések során figyelembe kell venni, hogy az állományok mérete és a politikailag kikényszerített állományméret-korlátozások kevesebb figyelmet érdemelnek. Ezzel szemben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az állatjóléti intézkedések gazdaságokban történő végrehajtására.

Forrás: ELV - German study shows larger dairy herds not de facto associated with poorer animal welfare

                       

NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám