Jogszabályi összefoglaló

2024. február 4-ig lehetett véleményezni az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet-tervezetet, mely – többek között – az állami földek árverésének szabályait is érinti.

A jogszabálytervezet hét földügyi tárgyú kormányrendelet módosítását tartalmazza, mint például az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Kormányrendelet vagy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Kormányrendelet. Ez utóbbi a gyakorlatban azokat a nem állami tulajdonban lévő földárveréseket jelenti, amikor a földtulajdonos valamilyen tartozása miatt, végrehajtási eljárás során kerül sor a föld árverezésére. Jelenleg még ezeket az árveréseket a föld fekvése szerinti járási hivatal hivatali helyiségében kell megtartani, azaz járásonként külön árveréseket kell szerveznie a kormányhivatalnak. A módosítás szerint a jövőben már nem muszáj az árverést a föld fekvése szerinti járási hivatalban megtartani, hanem arra a kormányhivatal hivatali helyiségében is sor kerülhet. Ez azt jelenti, hogy nem kell járásonként külön árveréseket tartani, hanem az egész vármegyére kiterjedően egy helyen le lehet bonyolítani az árverést, viszont az nem változott, hogy egy adott földre csak az lehet árverező, aki 20 km-en belül lakik és az erről szóló hatósági bizonyítványt a regisztrációkor átadja.

A tervezett módosítás a nem magántulajdonban, hanem állami tulajdonban lévő földek nyilvános árverés útján való értékesítését is érinti több ponton.

 A tervezet szerint a jövőben az árverezőnek nem kell külön igazolásokat benyújtania a földműves státuszáról, a mezőgazdasági üzemközpontjáról vagy arról, hogy a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltételeknek megfelel, hanem egyetlen, a kormányhivatal által kiállított igazolás tartalmazza mindezt.

Változás várható az árverésen való részvétel feltételeként befizetendő 30 ezer forint összegű regisztrációs díj megfizetése tekintetében is: a jövőben az árverezőnek, valamint az elővásárlásra jogosultnak nem árverési naponként, hanem helyrajzi számonként kell megfizetnie a díjat.

2023. májusától érvényes az a szabály, hogy egy adott földrészlet vonatkozásába az árverés lezárultát követően tudják gyakorolni elővásárlási jogosultságukat a jelen lévő elővásárlásra jogosult(ak). Új szabály viszont, hogy az elővásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes árverező részére az általa megfizetett árverési biztosítékot az árverés napját követő 30 napon belül vissza kell téríteni. Eddig erre az elővásárlásra jogosult tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő öt napon belül kellett, hogy sor kerüljön.

A kormányrendeletek tervezett módosítása a Kormány hivatalos oldalán, az alábbi linken érhető el:

https://kormany.hu/dokumentumtar/egyes-foldugyi-targyu-kormanyrendeletek-modositasarol-szolo-rendelet

(A tervezett módosítások elfogadása és kihirdetése után azokról részletes beszámolóval jelentkezünk.)

NAK / dr. Farkas Diana

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám