Jogszabályi összefoglaló

2023. október 31-én benyújtásra került az Országgyűlés elé az egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról szóló törvényjavaslat. A javaslat több agrártárgyú törvény módosítását érinti az agrárágazatot érintő jogszabályok adminisztratív szempontú felülvizsgálata céljából annak érdekében, hogy a magyar gazdák minél kevesebb adminisztrációval, egyszerűen és gyorsan tudják ügyeiket intézni, igényeiket érvényesíteni.

Az alábbiakban a törvényjavaslat főbb pontjairól nyújtunk tájékoztatást. A javaslat az Országgyűlés általi elfogadását követően tekinthető véglegesnek.

A természet védelméről szóló törvényben rögzítésre kerül, hogy a lejáró természetvédelmi hatósági engedély lejáratáról a hatóság a lejáratot megelőzően tájékoztassa az engedély jogosultját és jelezze az engedély meghosszabbításának a lehetőségét.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény módosításával egyszerűsítésre kerül a jelenlegi kétlépcsős eljárás a növényfajták állami elismerése tekintetében. A növényfajták állami elismeréséhez szükséges DUS, valamint gazdasági értékvizsgálatok nem részei a hatósági eljárásnak; magát a hatósági eljárást a vizsgálatok lezárulta és a Fajtaminősítő Bizottság javaslata után lehet kezdeményezni. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél először kérelmezi a fajtavizsgálatot végző szervtől (NÉBIH) a fajtavizsgálatok elvégzését, majd a vizsgálatok elvégzése után kérelmezi a növénytermesztési hatóságtól (AM) a fajta állami elismerését.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításával nem lesz szükséges bejelentés az erdő felújulását segítő, legfeljebb 0,25 hektár területet bekerítő kerítés, az öt évet meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító villanypásztor, továbbá a magtermés védelme érdekében létesített 120 centiméternél nem magasabb vadkárelhárító kerítés esetében. Nem indokolt továbbá az erdészeti létesítmények korszerűsítésének a bejelentése sem. Indokolatlan továbbá a már engedélyezett vagy bejelentett tevékenységek (létesítés, megszüntetés, bővítés) megvalósulásának a külön bejelentése, ugyanis azok lezárásának időpontját az engedély iránti kérelem vagy a bejelentés tartalmazza, így az erdészeti hatóság a megvalósulást megfelelően ellenőrizni tudja. A változásokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni szükséges, ugyanis kedvezőbb szabályokat határoz meg az érintettekre.

Egyes erdészeti hatósági eljárások ügyintézési határideje csökken, így az erdőterv-módosítási eljárás, az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére vagy engedélyezésére irányuló eljárás, jogosulatlan igénybevétel fennmaradásának engedélyezésére irányuló, valamint az erdőgazdálkodói nyilvántartásba-vételi eljárás esetén - az egyszerűsített erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel kivételével - hatvan nap lesz az ügyintézési határidő. Továbbá a tarvágás végrehajtásához nyújtott erdőfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság a műszaki átvételt követő tizenöt napon belül felszabadítja.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény módosításával a földhasználati jogosultság megszerzése esetén a szerző félnek elegendő lesz egyszer nyilatkoznia a földhasználati jogosultságról szóló szerződésben, hogy nincsen jogerősen megállapított és fennálló díjtartozása, nem kell erről külön teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban is nyilatkoznia.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény módosításával, ha a jogügylet közeli hozzátartozók között jön létre, az érintettek legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt közös nyilatkozatának csatolása szükséges a közeli hozzátartozói viszony fennállásáról. A mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyásához kötött, a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésnek, illetve a tulajdonjog átruházásnak nem minősülő módon történő megszerzésének hatósági jóváhagyására vonatkozó eljárás ügyintézési határideje nyolcvan napról hetven napra változik.

A családi gazdaságokról szóló törvény módosításával az őstermelői nyilvántartás adatai közül az őstermelők tevékenységének átláthatósága céljából a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján való közzététellel megismerhető lesz az őstermelő adatai közül a neve, nyilvántartásba vétele és nyilvántartásból való törlése (felfüggesztése, tevékenységtől eltiltása), a családi gazdasági központja, a családi gazdasági szerződésének kelte és azonosító száma. A rendelkezés a pénzügyi eljárások (pl.: hitelezés) folyamatának gyorsítását hivatott segíteni.

A törvény szabályai elfogadása esetén – egyes anyakönyvi adatszolgáltatással kapcsolatos szabályok kivételével – 2024. január 1-jén lépnek hatályba.

A javaslat itt olvasható. 

 

NAK / Dr. Balogh Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám