Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Bizottság 2022/2258 felhatalmazáson alapuló rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai követelményeiről szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a halászati termékek, a tojás és egyes nagymértékben finomított termékek tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről, valamint az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet egyes kagylók tekintetében történő módosításáról.

A 853/2004/EK rendelet, mely különleges higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan az élelmiszer-vállalkozók számára, az alábbi pontokban módosult:

  • A III. melléklet helytelen bizonyítványra hivatkozik a levágott állatokat kísérő bizonyítvány mintája esetén, így ezt helyesbíteni szükséges.
  • A 2017/625 rendelet kiterjeszti a termelési és átmosó területek osztályozására vonatkozó követelménytől való eltérés lehetőségét a tengeri uborkák mellett minden olyan tüskésbőrűre is, amely nem filtráló. Következésképpen e lehetőség figyelembevétele érdekében módosítani kell a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakaszának IX. és X. fejezetét.
  • A III. melléklet VIII. szakasza III. fejezetének A. része meghatározza a halászati termékekre vonatkozó hőmérsékleti követelményeket és szállítási feltételeket. Az említett részt módosítani kell annak érdekében, hogy az egész és zsigerelt friss halászati termékek szállításához azt követően is lehessen jéggel és vízzel töltött kádakat használni, hogy a termékek megérkeztek az első olyan szárazföldi létesítménybe, amelyben a szállításon és osztályozáson kívül egyéb műveletet végeznek rajtuk.
  • A III. melléklete VIII. szakasza VIII. fejezetének 1. pontjában említett friss halászati termékek szállítása tekintetében engedélyezni kell a szuperhűtési technika alkalmazását.
  • A III. melléklete X. szakaszának I. fejezetében megállapított követelmény, miszerint a tojást a tojásrakást követő legfeljebb 21 napon belül a fogyasztóhoz kell szállítani, olyan forgalmazási előírás, amely korlátozott hatást gyakorol a tojás biztonságára. Ezen időszaknak 21 napról 28 napra történő meghosszabbítása jelentősen csökkentené az élelmiszer-pazarlást.
  • A III. mellékletének XVI. szakasza különleges követelményeket állapít meg egyes, emberi fogyasztásra szánt, nagymértékben finomított termékek előállítására vonatkozóan, amennyiben a nyersanyag kezelése megszünteti a nép- vagy állategészségügyi kockázatot. Bizonyos zsírszármazékokat, mint például a koleszterint és a lanolinból származó D3-vitamint szintén speciális kezelésnek vetnek alá, kiküszöbölve az ilyen kockázatokat, ezért ezeket nagymértékben finomított termékeknek kell tekinteni. Továbbá ide sorolandók az állati eredetű termékekből származó aromák is.

Az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet egyedi szabályokat állapít meg a fésűkagylókkal, a tengeri csigákkal és a tengeri uborkákkal kapcsolatos termelési és átmosó területek osztályozása tekintetében. Az (EU) 2017/625 rendelet 18. cikke kiterjeszti a termelési és átmosó területek osztályozására vonatkozó követelménytől való eltérés lehetőségét. Ennek megfelelően az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy a nem filtráló tüskésbőrűek begyűjtése tekintetében ne kelljen osztályozni a termelési és átmosó területeket.

A 853/2004/EK rendeletet és az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért a fentebb említetteknek megfelelően módosítani kell.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2022. szeptember 9.) követő huszadik napon lép hatályba.

NAK/ Szőke Rita

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ