Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Bizottság (EU) 2022/1481 végrehajtási rendelete az egyes előmunkált rizsfajtákra 2022. szeptember 8-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról.

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az előmunkált rizsre alkalmazott vámok kiszámítási módszerének tárgyában a 2005/476/EK tanácsi határozattal jóváhagyott megállapodás számítási módszert határoz meg az előmunkált rizs behozatalára alkalmazott vámok tekintetében.

Az illetékes hatóságok által közölt információk alapján a Bizottság megállapította, hogy a 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált rizs esetében a 2021. szeptember 1.és 2022. augusztus 31.közötti időszakra kiadott behozatali engedélyek – a basmati rizsre vonatkozó behozatali engedélyeket figyelmen kívül hagyva – 531 635tonna mennyiségre vonatkoznak.

Következésképpen a 1006 20KN-kód alá tartozó, a basmati rizstől eltérő előmunkált rizsre vonatkozó behozatali vám összegét módosítani kell tonnánként 65 EUR-ra.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az (EU) 2022/386 végrehajtási rendeletet.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján (2022. szeptember 7.) lép hatályba.

NAK/ Szőke Rita

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ