Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Kormány 71/2022. (III. 2.) Korm. rendelete  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról.

A veszélyhelyzet ideje alatt az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMK) logisztikai indokok alapján megjelölheti a felajánlott élelmiszer átadásának helyszínét és időpontját, ahova a felajánló élelmiszer-kiskereskedő az élelmiszert elszállítja.

Az ÉMK az átadás helyszínét úgy határozza meg, hogy a felajánlott élelmiszer szállítása a lehető legkisebb káros környezeti hatással járjon, és a felajánló élelmiszer-kiskerekedőnek a lehető legkisebb hátrányt okozzon, figyelembe véve a felajánló élelmiszer-kiskereskedő és az élelmiszert lejegyző karitatív szervezet telephelyeinek földrajzi elhelyezkedését, illetve megfelelő felkészülési időtartamot biztosít az élelmiszer átvételére.

A felajánló élelmiszer-kiskereskedő biztosítja, hogy a karitatív szervezet az ÉMK élelmiszermentési adatbázisán keresztül lejegyzett élelmiszert a lejegyzés időpontjától számított 24 órán belül átvehesse.

A rendelet a 3.§ kivételével a kihirdetését (2022. március 2.) követő napon, a 3. § a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Továbbá a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor e rendelet hatályát veszti.

 

NAK/Szőke Rita

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ