Jogszabályi összefoglaló

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) több tagja érdeklődött a termőföldek megvásárlása vonatkozásában fennálló illetékmentesség alakulásáról a vagyonszerző 5 éven belül bekövetkező halála esetén, valamint a termőföld haszonbérletéhez kapcsolódó személyi jövedelemadó mentességre irányuló szabályokról. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) információk alapján az alábbi fontos szabályokra hívjuk fel a figyelmet.

Illetékmentesség termőföld esetén

Amennyiben a földet megvásárló a termőföldszerzéshez kapcsolódó 5 éves, az illetékmentesség feltételéül szolgáló idő lejárta előtt meghal, úgy halála esetén szankciós illeték nem szabható ki, az illetékmentességi feltétel teljesítésének időszaka lezártnak tekintendő.

Termőföld haszonbérlethez kapcsolódó adómentesség

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 9.4. pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás időtartama az 5 évet eléri. Abban az esetben azonban, ha az 5 év letelte előtt a föld eladásra kerül, az adómentesség még akkor is megszűnik, ha az érintett földet a haszonbérlő veszi meg, és a meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben meg kell fizetni.

 

(NAK/dr. Szilvás Zoltán)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei