Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1974 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Synsepalum dulcificum szárított gyümölcsének az (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszerként történő forgalomba hozatala engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról.

2018. novemberében a Medicinal Gardens S.L. vállalat (a továbbiakban: kérelmező) az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a Synsepalum dulcificum szárított gyümölcsének új élelmiszerként az uniós piacon történő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz. A kérelem a Synsepalum dulcificum szárított gyümölcsének a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott étrend-kiegészítőkben való felhasználására irányult, 0,9 g/nap maximális beviteli szinten, és célcsoportként az általános felnőtt népességet jelölte meg, a várandós és szoptató nők kivételével. Továbbá a kérelmező kérte a benyújtott tanulmányok bizalmas kezelését is.

2021. áprilisában az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének megfelelően elfogadta a szárított Synsepalum dulcificum szárított gyümölcsének, mint új élelmiszernek a biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményét. Azonban a maximális beviteli szintet 0,7 g/nap értékre csökkentette a bemutatott kutatások alapján.

Ezért a rendelet mellékletében meghatározott Synsepalum dulcificum szárított gyümölcsét fel kell venni az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelettel létrehozott uniós jegyzékébe, valamint 2021. december 5-től számított öt éven keresztül csak az eredeti kérelmező (Medicinal Gardens S.L.;Cím: Marqués de Urquijo 47, 1° D, Office 1, Madrid, 28008, Spanyolország) jogosult az (1) bekezdésben említett új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az e rendelet 2. cikke alapján védett adatokra való hivatkozás nélkül, vagy a Medicinal Gardens S.L. beleegyezésével engedélyt kap ezen új élelmiszer forgalmazására.

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. november 12.) követő huszadik napon lép hatályba.

 

(NAK/Szőke Rita)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei