Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1327 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az (EU) 2021/405 végrehajtási rendelet II., IX. és XV. mellékletének a vadon élő egypatás állatok friss húsának, az akvakultúrából származó halászati termékeknek és a rovaroknak az Unióba történő beléptetésére engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke tekintetében történő módosításáról, valamint az említett végrehajtási rendelet XI. mellékletének a békacombok és a csigák Unióba történő beléptetésére engedélyezett harmadik országok és harmadik országbeli régiók jegyzékének helyesbítéséről. 

Az (EU) 2021/405 bizottsági végrehajtási rendelet megállapítja az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 rendelet szerint engedélyezett harmadik országok és harmadik országbeli régiók jegyzékét. A 2017/625 rendeletet kiegészítette az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet annak biztosítása érdekében, hogy az említett állatok és áruk megfeleljenek az (EU) 2017/625 rendeletben hivatkozott szabályok által előírt alkalmazandó élelmiszer-biztonsági követelményeknek vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek. Továbbá a 2011/163/EU bizottsági határozat hagyja jóvá az egyes harmadik országok által az említett határozat mellékletében felsorolt, meghatározott állatokra és állati termékekre vonatkozóan benyújtott maradékanyag-megfigyelési terveket. 

Az (EU) 2021/653 bizottsági végrehajtási határozat módosította a 2011/163/EU határozatot, és jóváhagyta egyes olyan harmadik országok maradékanyag-megfigyelési terveit, amelyek megfelelnek az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelménynek. E harmadik országok közül néhány már megfelelő bizonyítékokat és garanciákat nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az érintett állatok és áruk megfelelnek az említett követelményeknek. Ezeket az országokat ennek megfelelően fel kell venni az (EU) 2021/405 végrehajtási rendeletben meghatározott jegyzékekbe. Valamint bizonyos esetekben az (EU) 2021/653 végrehajtási határozat visszavonta vagy korlátozta a jelenleg az (EU) 2021/405 végrehajtási rendeletben meghatározott jegyzékekben szereplő egyes harmadik országok maradékanyag-megfigyelési terveinek jóváhagyását.  

Módosítások az alábbi pontokban történtek: 

  • jóváhagyásra került: 
  • Namíbia vadon élő vadakra vonatkozó maradékanyag-megfigyelési terve, 
  • Nigéria akvakultúrára vonatkozó maradékanyag-megfigyelési terve, kizárva az uszonyos halakat, 
  • Omán akvakultúrára vonatkozó maradékanyag-megfigyelési terve, kizárva a rákféléket, 
  • Falkland-szigetek, Montenegró, Marokkó és Ukrajna akvakultúrára vonatkozó maradékanyag-megfigyelési tervének a jóváhagyását a rákféléket kizáró megjegyzéssel egészítette ki, 
  • Guatemala, Mozambik, Nicaragua és Tanzánia maradékanyag-megfigyelési tervének a jóváhagyását az uszonyos halakat kizáró megjegyzéssel egészítette ki, 
  • az akvakultúra-termékekre vonatkozó lábjegyzetek esetében a „kizárólag rákfélék” és a „kizárólag uszonyos halak” helyébe a „kivéve az uszonyos halakat” és a „kivéve a rákféléket” kifejezés lép, 
  • az Egyesült Királyság felvételre került a rovarokat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok jegyzékébe. 

A fent említett pontok miatt módosítani kell a 2021/405 végrehajtási rendelet II., IX és XV. mellékletét. 

 

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. augusztus 11.) követő huszadik napon lép hatályba. 

 

(NAK/Szőke Rita) 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei